Annonse
Annonse

Peder Andreas Halvorsen

Artikler av Peder Andreas Halvorsen

Margrete Gaski, Peder Andreas Halvorsen, Ivar Johannes Aaraas, Olaf Gjerløw Aasland
18.09.2017
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1026 – 31 I Tidsskriftet nr. 14 – 15/2017 skal det på s. 1029, tabell 3, i siste kolonne stå: Andel leger utdannet ved Universitetet i Tromsø som bemanner...
Margrete Gaski, Peder Andreas Halvorsen, Ivar Johannes Aaraas, Olaf Gjerløw Aasland
22.08.2017
The shortage of doctors in rural communities still presents a challenge nationally ( 1 ) and internationally ( 2 – 4 ). When the Storting resolved in 1968 to build the University of Tromsø (from 2013...
Margrete Gaski, Peder Andreas Halvorsen, Ivar Johannes Aaraas, Olaf Gjerløw Aasland
21.08.2017
Legemangel i distriktene er fortsatt en utfordring nasjonalt ( 1 ) og internasjonalt ( 2 – 4 ). Da Stortinget i 1968 vedtok å bygge Universitetet i Tromsø (fra 2013 Universitetet i Tromsø – Norges...