Peder Andreas Halvorsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Peder Andreas Halvorsen

Bjørn Bjorvatn, Espen Saxhaug Kristoffersen, Peder Andreas Halvorsen, Egil Andreas Fors, Stein Nilsen, Guri Rørtveit
14.01.2019
There is an acute need for practice-oriented research in general practice in Norway. A new infrastructure for such research has now been established, and we encourage all GP practices to report their...
Bjørn Bjorvatn, Espen Saxhaug Kristoffersen, Peder Andreas Halvorsen, Egil Andreas Fors, Stein Nilsen, Guri Rørtveit
14.01.2019
Det er akutt behov for praksisnær forskning i allmennpraksis. En ny infrastruktur for slik forskning er nå etablert, og vi oppfordrer alle fastlegesentre til å melde sin interesse. Figur 1...
Margrete Gaski, Peder Andreas Halvorsen, Ivar Johannes Aaraas, Olaf Gjerløw Aasland
18.09.2017
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1026 – 31 I Tidsskriftet nr. 14 – 15/2017 skal det på s. 1029, tabell 3, i siste kolonne stå: Andel leger utdannet ved Universitetet i Tromsø som bemanner...
Margrete Gaski, Peder Andreas Halvorsen, Ivar Johannes Aaraas, Olaf Gjerløw Aasland
22.08.2017
The shortage of doctors in rural communities still presents a challenge nationally ( 1 ) and internationally ( 2 – 4 ). When the Storting resolved in 1968 to build the University of Tromsø (from 2013...
Margrete Gaski, Peder Andreas Halvorsen, Ivar Johannes Aaraas, Olaf Gjerløw Aasland
21.08.2017
Legemangel i distriktene er fortsatt en utfordring nasjonalt ( 1 ) og internasjonalt ( 2 – 4 ). Da Stortinget i 1968 vedtok å bygge Universitetet i Tromsø (fra 2013 Universitetet i Tromsø – Norges...