Margrete Gaski

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin

UiT – Norges arktiske universitet

Hun har bidratt med analyse av data og skriving av artikkelen.

Margrete Gaski er ph.d. i helsevitenskap, cand.polit. i statsvitenskap og forsker I.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Margrete Gaski
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media