Olaf Gjerløw Aasland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

LEFO – Legeforskningsinstituttet

Han har bidratt med utforming/design, tolkning av data, grafisk framstilling av figurer, utarbeiding og revisjon av manus og godkjenning av innsendt manus.

Olaf Gjerløw Aasland er lege, M.H.A. og seniorforsker.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Olaf Gjerløw Aasland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media