Terje Rootwelt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Terje Rootwelt

Thor Willy Ruud Hansen, Ola Didrik Saugstad, Arild Rønnestad, Terje Rootwelt, Tore Abrahamsen
08.04.2019
En av det 20. århundres dyktigste og samtidig mest beskjedne norske barneleger døde 6.2.2019, 87 år gammel. Vår gode venn og kollega Per Haavardsholm Finne hadde store...
Sverre O. Lie, Terje Rootwelt, Gunnar Åbyholm, Hans Jacob Bangstad, Olav Trond Storrøsten, Ola Didrik Saugstad, Truls Sanengen, Knut Dahl-Jørgensen, Jens Grøgaard, Gunnar Oftedal
20.12.2016
Øystein Aagenæs Barnelegen, forskeren, professoren, inspiratoren, læreren og vennen Øystein Aagenæs døde 17. oktober. Dette er en hilsen fra noen av hans mange kolleger som vil understreke hvor...
Iren Matthews, Sverre Olaf Lie, Terje Rootwelt, Morten Pettersen
29.11.2007
Ejvor Oberger, født 25.8.1933, døde 23.9 2007 etter noe tids sykdom. Ejvor Oberger hadde sin medisinske utdanning fra Uppsala i Sverige. Hun ble spesialist i barnesykdommer i Sverige i 1975 og i...
Heidi Vihovde Sandvig, Alice Gustavsen, Rønnaug Solberg, Sven Simonsen, Anna Bjerre, Anders Kyte, Terje Rootwelt
29.11.2007
Terminal nyresvikt hos spedbarn er en sjelden tilstand. Det finnes ikke gode tall for forekomsten i Norge, men i Storbritannia er prevalensen for terminal nyresvikt 17,8 per million barn under fire...
Terje Rootwelt
09.09.2004
Trombocytopeni er vanlig hos barn i nyfødtintensivavdelinger. I en studie fant man alvorlig trombocytopeni, dvs. < 50 · 10⁹ trombocytter/l, hos 8 % av de premature barna og hos 2,5 % av dem som...
Ola Didrik Saugstad, Terje Rootwelt
22.04.2004
Dag Bratlid diskuterer i Tidsskriftet nr. 4/2004 retningslinjer vedrørende forskning på barn ( 1 ). I den forbindelse tar han opp vår gjenopplivingsstudie med romluft versus 100 % oksygen ( 2 ). Han...
Terje Rootwelt
21.10.2004
Jeg har fem barn, men hvis jeg likevel på nytt skulle bli en ventende far, ville jeg som Lindemann ha valgt sectio ved påviste høye antistofftiter. Men det er ikke det samme som at det er riktig å...
Terje Rootwelt
06.11.2003
Joe T. R., Clarke A clinical guide to inherited metabolic diseases 289 s, tab, ill. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Pris USD 40 ISBN 0-521-89076-4 Denne boken henvender seg til leger som...
Berit Woldseth, Terje Rootwelt
09.03.2006
Betaoksidasjonen av fettsyrer i mitokondriene består av en serie reaksjoner som bryter ned fettsyrene, og frigjør energi. Den første medfødte defekten i mitokondriell fettsyrenedbrytning ble...
Thor Willy Ruud Hansen, Per Haavardsholm Finne, Morten Grønn, Arild Rønnestad, Terje Rootwelt
10.12.2000
I Tidsskriftet nr. 24/2000 beskriver Hege Gravdahl Garelius sine opplevelser ved det å bli mor til et barn født etter 28 ukers svangerskap (1). Familien Garelius opplevde en del av virkeligheten i...
Ola Didrik Saugstad, Terje Rootwelt, Odd O. Aalen
20.04.2000
Dag Bratlid kommenterer vår artikkel i Tidsskriftet nr. 1/2000 om gjenoppliving av nyfødte med romluft versus oksygen (1). Han mener at blodtrykket i en av våre dyreeksperimentelle studier (2) er...
Ola Didrik Saugstad, Terje Rootwelt, Odd O. Aalen
20.01.2000
Bygger på materiale publisert i Pediatrics (10) Fødselsasfyksi representerer et stort problem, og i global sammenheng regner WHO med at fire millioner av omtrent 140 millioner fødsler rammes hvert år...
Terje Rootwelt
20.01.2000
Jeg leste med glede i Tidsskriftet nr. 28/1999 om Wester og medarbeideres store materiale om pasienter med araknoidale cyster (1). Jeg savnet imidlertid omtale av glutarsyreuri type I som mulig årsak...