Olav Trond Storrøsten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Trond Storrøsten

Hans-Jacob Bangstad, Olav Trond Storrøsten, Jon Skranes
05.03.2018
Norsk pediatri har mistet en dyktig og modig støttespiller. Vår kollega og venn Helge Michalsen gikk bort 26.11.2017, 76 år gammel, etter at han det siste året hadde vært alvorlig kreftsyk. Helge var...
Sverre O. Lie, Terje Rootwelt, Gunnar Åbyholm, Hans Jacob Bangstad, Olav Trond Storrøsten, Ola Didrik Saugstad, Truls Sanengen, Knut Dahl-Jørgensen, Jens Grøgaard, Gunnar Oftedal
20.12.2016
Øystein Aagenæs Barnelegen, forskeren, professoren, inspiratoren, læreren og vennen Øystein Aagenæs døde 17. oktober. Dette er en hilsen fra noen av hans mange kolleger som vil understreke hvor...
Ann Christin Gjerstad, Olav Trond Storrøsten, Egil Bakkeheim, Kai Handeland, Hans-Jacob Bangstad
25.10.2016
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1366 Riktig navn på en av forfatterne skal være Egil Bakkeheim. Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.
Ann Christin Gjerstad, Olav Trond Storrøsten, Egil Bakke heim, Kai Handeland, Hans-Jacob Bangstad
13.09.2016
Concerns often arise over a child’s growth in the first year of life. If the child shows otherwise normal development and appears to be thriving, GPs and health clinics will try providing advice on...
Ann Christin Gjerstad, Olav Trond Storrøsten, Egil Bakkheim, Kai Handeland, Hans-Jacob Bangstad
13.09.2016
Bekymring rundt barnets vekst første leveår er en vanlig problemstilling. Fastlege og helsestasjon forsøker med råd om kosthold og måltidsrutiner hvis barnet ellers utvikler seg normalt og viser tegn...