Sverre O. Lie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sverre O. Lie

Sverre O. Lie, Terje Rootwelt, Gunnar Åbyholm, Hans Jacob Bangstad, Olav Trond Storrøsten, Ola Didrik Saugstad, Truls Sanengen, Knut Dahl-Jørgensen, Jens Grøgaard, Gunnar Oftedal
20.12.2016
Øystein Aagenæs Barnelegen, forskeren, professoren, inspiratoren, læreren og vennen Øystein Aagenæs døde 17. oktober. Dette er en hilsen fra noen av hans mange kolleger som vil understreke hvor...
Sverre O. Lie
09.02.2006
Et nytt samarbeid mellom store organisasjoner skal bidra til at tusenårsmålene om barns helse skal nås innen 2015. Fødselslegen Francisco Songan, tidligere helseminister i Mosambik, leder et nytt...
Sverre O. Lie
19.10.2006
Jon Hustad har valgt å kommentere mitt innlegg, som omhandlet hans bok Varsleren . Han kaller det polemisk. Faktisk strevde jeg med nettopp å unngå polemikk. Jeg vil anmode lesere om å stille sin...
Sverre O. Lie
05.01.2006
To år før Tidsskriftet feiret sitt 100-årsjubileum skrev vi 1979. Dette var et viktig år for norsk pediatri. FN hadde erklært 1979 som det internasjonale barneåret. Norsk Pediatrisk Selskap (som i...
Sverre O. Lie
10.08.2006
I historien som fortelles i boken Varsleren , var det ikke behov for noe varsling, og den som varslet led ikke den skjebne varslere ofte gjør. Boken Varsleren ( 1 ) førte til store oppslag i mange...
Sverre O. Lie
20.03.2001
Kunnskap om og behandling av barn med kreft er et fagfelt i rivende utvikling. Det er også et fagfelt som har fått stor oppmerksomhet fra kolleger, medier og myndigheter de siste 20 – 30 år. Det er...
Just Haffeld, Harald Kristian Heggenhougen, Torvid Kiserud, Sverre O. Lie
20.09.2011
The balance of power between international health actors has changed considerably during the last 20 years. An increase in the number of actors has complicated the coordination of global health...
Sverre O. Lie, Dipali Gulati, Halvor Sommerfelt, Johanne Sundby
04.10.2011
Møtet i FNs generalforsamling i september 2000 er blitt historisk. Ved inngangen til et nytt årtusen samlet 189 stats- og regjeringsledere seg bak tusenårserklæringen. Tusenårsmålene har inspirert,...
Sverre O. Lie, Dipali Gulati, Halvor Sommerfelt, Johanne Sundby
04.10.2011
The Millennium Summit at the UN headquarters in September 2000 has passed into the annals of history. At the beginning of the new millennium, 189 heads of state and government reached agreement on...
Harald Siem, Just Haffeld, Sverre O. Lie, John-Arne Røttingen
06.09.2011
Global health concerns us all. It is a matter of the human worth of poor and rich alike. There is growing interest in global health both at home and abroad. Books and articles on global health are...
Inger B. Scheel, Hilde Engjom, Gisle Schmidt, Sverre O. Lie
06.09.2011
During the past decade, efforts to attain the UN Millennium Development Goals have triggered a number of global health initiatives intended to provide simple, targeted measures against the diseases...
Just Haffeld, Harald Kristian Heggenhougen, Sverre O. Lie, John-Arne Røttingen, Berit Schei
20.09.2011
Global helse er et system under press fra mange hold. De tradisjonelt innflytelsesrike aktørene, som WHO, opplever sine posisjoner truet. Nye aktører med utspring i sivilsamfunn og mellomstatlige...
Just Haffeld, Harald Kristian Heggenhougen, Sverre O. Lie, John-Arne Røttingen, Berit Schei
20.09.2011
The global health system is under pressure from many sides. The traditionally influential actors, such as WHO, see their positions as threatened. New actors based in civil society and...
Sverre O. Lie
20.10.2000
Asbjørn Følling ble født på en bondegård i Nord-Trøndelag i 1888 og vokste opp som yngstemann i en søskenflokk på fire. Det er verdt å reflektere over hvor vanskelig det var å få høyere utdanning den...
Harald Siem, Just Haffeld, Sverre O. Lie, John-Arne Røttingen
06.09.2011
Global helse angår oss alle. Det dreier seg om menneskeverd for fattig og for rik Det er økende interesse for global helse både her hjemme og ute. Sentre, studier, bøker og artikler om global helse...
Inger B. Scheel, Hilde Engjom, Gisle Schmidt, Sverre O. Lie
06.09.2011
Arbeidet med FNs tusenårsmål har over det siste tiåret utløst en rekke globale helseinitiativer for å frembringe enkle og målrettede tiltak mot sykdommene som utgjør den største byrden for fattige...
Just Haffeld, Harald Kristian Heggenhougen, Torvid Kiserud, Sverre O. Lie
20.09.2011
Maktforholdet mellom internasjonale helseaktører har endret seg dramatisk de siste 20 årene. Et økende antall aktører har vanskeliggjort koordineringen av det globale helsearbeidet. I denne...
Sverre O. Lie, Bernt G. Apeland
16.10.2012
De viktigste årsakene til at kvinner og barn dør kan enkelt forebygges eller behandles. FN-kommisjonen for livsviktige medisiner til kvinner og barn lanserte nylig sin rapport. Det skal umiddelbart...
Sverre O. Lie, Otto Christian Rø
21.02.2012
I september 2011 vedtok Europarådets helseministre en deklarasjon om barnevennlige helsetjenester. Den vil det være viktig å kjenne til for alle som har med helsetjenester for barn å gjøre, og den...
Arvid Heiberg, Per Vaglum, Sverre O. Lie
15.03.2016
Eirik Monn Vår gode venn og kollega, den høyt verdsatte barnelegen Eirik Monn, døde 78 år gammel 2.1. 2016 etter at par års alvorlig sykdom. En lang karriere innen spesialfeltet nyresykdommer hos...