Ola Didrik Saugstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ola Didrik Saugstad

Thor Willy Ruud Hansen, Ola Didrik Saugstad, Arild Rønnestad, Terje Rootwelt, Tore Abrahamsen
08.04.2019
En av det 20. århundres dyktigste og samtidig mest beskjedne norske barneleger døde 6.2.2019, 87 år gammel. Vår gode venn og kollega Per Haavardsholm Finne hadde store...
Runar Almaas, Rolf Dagfinn Pettersen, Ola Didrik Saugstad
10.01.2017
Karl-Ludvig Reichelt – Kalle – døde 29.10.2016, nær 83 år gammel. Han var barnebarn til den legendariske misjonshøvdingen Karl Ludvig Reichelt og sønn av misjonæren Gerhardt Reichelt. 1. juledag 1941...
Sverre O. Lie, Terje Rootwelt, Gunnar Åbyholm, Hans Jacob Bangstad, Olav Trond Storrøsten, Ola Didrik Saugstad, Truls Sanengen, Knut Dahl-Jørgensen, Jens Grøgaard, Gunnar Oftedal
20.12.2016
Øystein Aagenæs Barnelegen, forskeren, professoren, inspiratoren, læreren og vennen Øystein Aagenæs døde 17. oktober. Dette er en hilsen fra noen av hans mange kolleger som vil understreke hvor...
Ola Didrik Saugstad
04.03.2004
Hos veksthemmede nyfødte barn kan rask vektøkning være gunstig for hjernen og beinsubstansen, men kan gi økt risiko for hjerte- og karsykdommer i voksen alder Hvor fort skal nyfødte og spedbarn vokse...
Ola Didrik Saugstad, Terje Rootwelt
22.04.2004
Dag Bratlid diskuterer i Tidsskriftet nr. 4/2004 retningslinjer vedrørende forskning på barn ( 1 ). I den forbindelse tar han opp vår gjenopplivingsstudie med romluft versus 100 % oksygen ( 2 ). Han...
Ola Didrik Saugstad
19.02.2004
Bing, Vibeke Små, få och fattiga Om barn och folkhälsa. 311 s. Lund: Studentlitteratur, 2003. Pris SEK 370 ISBN 91-44-02335-9 Dette er en spennende bok om barn og folkehelse. Forfatteren som er både...
Ola Didrik Saugstad
23.01.2003
Bevilgningene til klinisk medisinsk forskning styres av kriterier som ikke er optimale Medisinsk forskning er blitt mye diskutert de siste årene etter at forskerne selv begynte å skrive om lave...
Ola Didrik Saugstad
12.06.2003
Nye krav til avdelingslederne ved universitetssykehusene skyver ut professorene. Dette kan svekke norsk medisin. Hvem skal egentlig styre den faglige utviklingen – professorene eller avdelingslederne...
Torstein Egeland, Arild Angelsen, Ruth Haug, Jan-Olav Henriksen, Tor Erling Lea, Ola Didrik Saugstad
20.10.2015
Although there are good diagnostic criteria for myalgic encephalomyelitis, knowledge of the disease is often lacking and this can result in misdiagnosis and incorrect treatment. There is a need for...
Ola Didrik Saugstad, Terje Rootwelt, Odd O. Aalen
20.04.2000
Dag Bratlid kommenterer vår artikkel i Tidsskriftet nr. 1/2000 om gjenoppliving av nyfødte med romluft versus oksygen (1). Han mener at blodtrykket i en av våre dyreeksperimentelle studier (2) er...
Ola Didrik Saugstad, Terje Rootwelt, Odd O. Aalen
20.01.2000
Bygger på materiale publisert i Pediatrics (10) Fødselsasfyksi representerer et stort problem, og i global sammenheng regner WHO med at fire millioner av omtrent 140 millioner fødsler rammes hvert år...
Ola Didrik Saugstad
19.05.2005
Overlevelsesratene for ekstremt for tidlig fødte barn blir stadig bedre, men mange barn overlever med store skader Overlevelsesratene for for tidlig fødte barn har steget raskt, og de siste 50 årene...
Ola Didrik Saugstad
25.03.2010
Evtun, P Strøm, O Wefring, KW Til barnets beste Barnesenteret SiV 50 år (Årbok 2009). 184 s, tab, ill. Tønsberg: Medisinsk historielag, 2009. Gratis ISSN 1503-8807 Barnesenteret ved Sentralsykehuset...
Ola Didrik Saugstad
25.03.2010
Hjermann, R Haanes, K Barn 383 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. Pris NOK 399 ISBN 978-82-15-01443-2 En bok med tittelen Barn vekker selvfølgelig interesse hos en barnelege. I denne spennende...
Ola Didrik Saugstad
28.01.2010
I Tidsskriftet nr. 24/2009 påpeker Petter Gjersvik med rette det paradoksale at klinikksjefene ved Oslo universitetssykehus utnevnes av direktøren, for deretter å bli universitetets representanter så...
Ola Didrik Saugstad
11.03.2010
Qvortrup, J Corsaro, WA Honig, M-S The Palgrave handbook of childhood studies 452 s, ill. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2009. Pris USD 162 ISBN 978-0-230-53260-1 I 28 kapitler i seks seksjoner,...
Ola Didrik Saugstad
14.01.2010
Andelen komplikasjoner hos de mest premature er blitt dramatisk redusert på få år. Dette skyldes først og fremst ny innsikt i skademekanismer forårsaket av oksygen, respiratorbehandling, og bruken av...
Ola Didrik Saugstad
08.04.2010
Erlend Smeland og medarbeidere har i Tidsskriftet nr. 1/10 verdifulle kommentarer til mitt innlegg om forskning og ledelse ved Oslo universitetssykehus ( 1 , 2 ). Jeg er helt enig med dem i at...
Ola Didrik Saugstad
13.12.2011
Oksygenbehandling har vært brukt ukritisk til for tidlig fødte barn og ved resuscitering av nyfødte og har ført til mange iatrogene skader. Mest kjent er epidemien med kuvøseblindhet i 1940-årene...
Ola Didrik Saugstad
04.03.2011
Medfødt cytomegalovirusinfeksjon (CMV) er en fryktet tilstand fordi den kan fremtre med et vidt spektrum av kliniske manifestasjoner – fra de milde til de alvorligste. Det er nyttig at Calisch og...