Legelivet
18.11.2019
Som norsk legestudent i sykehuspraksis i Sverige blir jeg møtt med vennlighet og en godt planlagt praksis. Det er behagelig, men det er ikke poenget. Foto: Anja Berntsen Wærnes Jeg sitter baklengs på...
01.11.2019
En lege trenger ikke arbeide klinisk for å komme pasienter og folkehelsen til gode. Foto: Jon Olav Nesvold Vi som forsker på fulltid, blir fra tid til annen spurt om når vi skal gjenoppta arbeidet...
01.11.2019
Helsesystemer er under omorganisering i de fleste land, noe som kan påvirke både legers arbeidssituasjon og jobbtilfredshet. Illustrasjon: bluebearry/iStock Tidligere undersøkelser dokumenterer en...
21.10.2019
Hva er det som får 11 strengt tatt middelaldrende leger til å rappe på polsk i en kjellerbar med lavt under taket og vonde drinker? Foto: privat Det er selvsagt en lang historie, og den begynte en...
16.10.2019
Lettare andpusten kjem eg til sjukehuset, eg kjenner morgonkaffien framleis bakerst i svelget. Det blei litt i travlaste laget i heimen i dag. Illustrasjon: Nanette Hoogslag / NTB Scanpix Motivert...
07.10.2019
Å leve med alvorlig psykisk sykdom er krevende. Fastlegene kan være en viktig støttespiller. Foto: privat I dag fant jeg frem til musikk fra min egen ungdomstid. Det er noe magisk med musikken som...
07.10.2019
En ny guide gir forslag til hvordan en kan optimalisere læringssituasjonen for studenter i praksis og skape trygge, kompetente klinikere. Illustrasjon: Nadezhda Fedrunova / iStock I september startet...
23.09.2019
Begrepet kunstig intelligens (artificial intelligence, AI) høres overalt. Men hva har det med oss leger å gjøre? Antagelig temmelig mye, og du kan påvirke hvordan det vil prege helsevesenet fremover...
09.09.2019
Studier tyder på at det er sosiale forskjeller i tilgangen til spesialisthelsetjenester i Norge. Kan dette skyldes kommunikasjonen mellom pasient og lege? Illustrasjon: thorbjorn66/iStock Det er godt...
09.09.2019
Av og til går diskusjonens bølger høyt i doktorklubben. Tonen er hissig og frontene steile. Men vi er alle enige om én ting: For å bli en god kliniker må man være et godt menneske. Foto: privat Det...