Egil Bakkeheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Egil Bakkeheim

Ann Christin Gjerstad, Olav Trond Storrøsten, Egil Bakkeheim, Kai Handeland, Hans-Jacob Bangstad
25.10.2016
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1366 Riktig navn på en av forfatterne skal være Egil Bakkeheim. Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.