Kai Handeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kai Handeland

Ann Christin Gjerstad, Olav Trond Storrøsten, Egil Bakkeheim, Kai Handeland, Hans-Jacob Bangstad
25.10.2016
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1366 Riktig navn på en av forfatterne skal være Egil Bakkeheim. Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.
Ann Christin Gjerstad, Olav Trond Storrøsten, Egil Bakke heim, Kai Handeland, Hans-Jacob Bangstad
13.09.2016
Concerns often arise over a child’s growth in the first year of life. If the child shows otherwise normal development and appears to be thriving, GPs and health clinics will try providing advice on...
Ann Christin Gjerstad, Olav Trond Storrøsten, Egil Bakkheim, Kai Handeland, Hans-Jacob Bangstad
13.09.2016
Bekymring rundt barnets vekst første leveår er en vanlig problemstilling. Fastlege og helsestasjon forsøker med råd om kosthold og måltidsrutiner hvis barnet ellers utvikler seg normalt og viser tegn...