Mona K. Beyer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Mona K. Beyer (f. 1967) er overlege ved Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus og professor ved Avdeling for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Artikler av Mona K. Beyer
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media