Elisabeth Gulowsen Celius

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elisabeth Gulowsen Celius

Elisabeth Gulowsen Celius
21.08.2018
Undervisningens anseelse må styrkes. Det må etableres et system som gjør at god undervisning gir meritter ved vurdering av akademisk kompetanse. En doktorgrad betyr at man er kvalifisert til å...
Stine Marit Moen, Hanne Flinstad Harbo, Elisabeth Gulowsen Celius, Piotr Sowa, Gro Owren Nygaard, Mona K. Beyer
08.11.2016
Vi vil igjen bekrefte at vi er enige med Bjørn Einar Nielssen i at gadoliniumkontrast ved MR-undersøkelse av nervesystemet ikke skal gis uten en god indikasjon, men vi må påpeke at per i dag er det...
Stine Marit Moen, Hanne Flinstad Harbo, Elisabeth Gulowsen Celius, Piotr Sowa, Gro Owren Nygaard, Mona K. Beyer
25.10.2016
Tusen takk for engasjement og en viktig kommentar fra Bjørn Einar Nielssen. Vi er glade for å kunne besvare med supplerende opplysning om at vi i innsendt manuskript hadde med et avsnitt om nettopp...
Trygve Holmøy, Elisabeth Gulowsen Celius
09.08.2007
I Tidsskriftet nr. 12/2007 besvarer Marianne Klemp Gjertsen & Morten Aaserud ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten vår kritikk av deres notat om natalizumab ved behandling av multippel...
Trygve Holmøy, Elisabeth Gulowsen Celius
14.06.2007
Kunnskapssenteret for helsetjenesten har utarbeidet et notat om legemidlet natalizumab (Tysabri) ved behandling av multippel sklerose (MS) på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet ( 1 ). Notatet...
Stine Marit Moen, Hanne Flinstad Harbo, Piotr Sowa, Elisabeth Gulowsen Celius, Gro Owren Nygaard, Mona K. Beyer
13.09.2016
MR-undersøkelser er sentrale i diagnostikk og oppfølging av multippel sklerose. Systematisk bruk av felles protokoll som samsvarer med nye internasjonale anbefalinger kan bidra til god og likeverdig...
Elisabeth Gulowsen Celius
14.05.2009
helseorganisasjon, Verdens Atlas multiple sclerosis resources in the world 2008 51 s, ill. Genève: WHO, 2008. Pris CHF 20 ISBN 978-92-4-156375-8 Dette atlaset er utgitt av WHO i samarbeid med den...
Elisabeth Gulowsen Celius
04.11.2004
Sørensen, Per Soelberg Ravnborg, Mads Jønsson, Agnete Dissemineret sklerose En bok for patienter, pårørende og behandlere. 224 s, ill. København: Munksgaard, 2004. Pris DKK 268. ISBN 87-628 -0400-6...
Rune Midgard, Antonie Giæver Beiske, Elisabeth Gulowsen Celius, Ditlev Jensen, Harald Hovdal, Svein Ivar Mellgren, Kjell-Morten Myhr
15.05.2003
Diagnostikk av multippel sklerose er vesentlig basert på sykehistorie og funn ved klinisk nevrologisk undersøkelse. Supplerende parakliniske undersøkelser er ikke spesifikke for multippel sklerose,...
Elisabeth Gulowsen Celius
17.02.2005
Ernemo, Barbro Mai-Elins mamma har MS 49 s, ill. Oslo: Serono Nordic, 2004. Pris NOK 70 ISBN 82-303-0155-7 Dette er skrevet for barn hvor mor eller far (eller en annen barnet kjenner) har multippel...
Rune Midgard, Johan H. Seland, Harald Hovdal, Elisabeth Gulowsen Celius, Ketil Eriksen, Ditlev Jensen, Hilde Heger, Svein Ivar Mellgren, Alexandra Wexler, Antonie Giæver Beiske, Kjell-Morten Myhr
11.08.2005
Tilbaketrekkingsbrev Vi trekker med dette tilbake oversiktsartikkelen Optikusnevritt - diagnose, behandling og oppfølging ( 1 ). Artikkelen ble utarbeidet basert på litteraturgjennomgang, diskusjoner...
Rune Midgard, Johan H. Seland, Harald Hovdal, Elisabeth Gulowsen Celius, Ketil Eriksen, Ditlev Jensen, Hilde Heger, Svein Ivar Mellgren, Alexandra Wexler, Antonie Giæver Beiske, Kjell-Morten Myhr
17.02.2005
Trukket tilbake Les tilbaketrekkingsbrevet Optikusnevritt er en vanlig tilstand med en insidens på 1 – 5/100 000 per år, hyppigst i aldersgruppen 20 – 49 år, der kvinner affiseres oftere enn menn ( 1...
Trygve Holmøy, Hanne F. Harbo, Elisabeth Gulowsen Celius
06.05.2010
I en for øvrig utmerket artikkel om behandlingen av multippel sklerose (MS) skriver Kjell-Morten Myhr ved Nasjonalt kompetansesenter for MS at natalizumab er annenlinjebehandling som kun er indisert...
Hanne F. Harbo, Åslaug R. Lorentzen, Benedicte A. Lie, Elisabeth Gulowsen Celius, Anne Spurkland
01.11.2011
Multippel sklerose (MS) er en demyeliniserende inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet som vanligvis debuterer hos unge voksne og gir opphav til varierende, men ofte alvorlige nevrologiske...
Trygve Holmøy, Elisabeth Gulowsen Celius
06.05.2011
Multippel sklerose (MS) er en hyppig årsak til nevrologisk invaliditet hos unge voksne i den vestlige verden. Sykdommen er relativt hyppig i Norge, der vi antar at om lag 7 000 personer er rammet ( 1...
Antje Reichenbach, Elisabeth Gulowsen Celius, Brynjar Fure, Sigurd Vatn, Torgeir Bruun Wyller
20.05.2011
Organiseringen av akutt slagbehandling har i mange år vært en kilde til uenighet, og fortsatt er det store forskjeller mellom norske sykehus. Vi mener det er gode faglige argumenter for å forankre...