Elisabeth Gulowsen Celius

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Elisabeth Gulowsen Celius er spesialist i nevrologi, overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus og professor ved Institutt for helse og samfunn.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir å ha mottatt honorar fra Almirall, Biogen, Novartis, Teva, Sanofi, Roche og Merck og forskningsstøtte fra Novartis og Sanofi.

Artikler av Elisabeth Gulowsen Celius
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media