Hanne Flinstad Harbo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne Flinstad Harbo

Anne Hege Aamodt, Hanne Flinstad Harbo, Guttorm Eldøen, Andreas Barratt-Due, Pål Aukrust
23.06.2020
Neurological symptoms may be the first to present in cases of COVID-19, but they more commonly emerge later in the disease course and in severe infections. More and more cases are being reported of...
Anne Hege Aamodt, Hanne Flinstad Harbo, Guttorm Eldøen, Andreas Barratt-Due, Pål Aukrust
29.05.2020
Nevrologiske symptomer kan være debutsymptom ved covid-19, men opptrer vanligvis et stykke ut i forløpet og ved alvorlig infeksjon. Det rapporteres stadig flere tilfeller av ulike typer affeksjon av...
Simranjit Kaur Bajwa, Kristian Bernhard Nilsen, Erik Aksel Spendrup Erichsen, Pål Berg-Hansen, Hanne Flinstad Harbo
05.02.2018
Svimmelhet er en vanlig årsak til henvising til nevrolog. Vi presenterer her utredning og diagnostikk av en mann med raskt progredierende svimmelhet, synsforstyrrelser og ustøhet ved gange. En mann i...
Stine Marit Moen, Hanne Flinstad Harbo, Elisabeth Gulowsen Celius, Piotr Sowa, Gro Owren Nygaard, Mona K. Beyer
08.11.2016
Vi vil igjen bekrefte at vi er enige med Bjørn Einar Nielssen i at gadoliniumkontrast ved MR-undersøkelse av nervesystemet ikke skal gis uten en god indikasjon, men vi må påpeke at per i dag er det...
Stine Marit Moen, Hanne Flinstad Harbo, Elisabeth Gulowsen Celius, Piotr Sowa, Gro Owren Nygaard, Mona K. Beyer
25.10.2016
Tusen takk for engasjement og en viktig kommentar fra Bjørn Einar Nielssen. Vi er glade for å kunne besvare med supplerende opplysning om at vi i innsendt manuskript hadde med et avsnitt om nettopp...
Stine Marit Moen, Hanne Flinstad Harbo, Piotr Sowa, Elisabeth Gulowsen Celius, Gro Owren Nygaard, Mona K. Beyer
13.09.2016
MR-undersøkelser er sentrale i diagnostikk og oppfølging av multippel sklerose. Systematisk bruk av felles protokoll som samsvarer med nye internasjonale anbefalinger kan bidra til god og likeverdig...
Kjell-Morten Myhr, Hanne Flinstad Harbo
09.10.2003
Multippel sklerose rammer i hovedsak unge mennesker og kan føre til tidlig invaliditet, med store konsekvenser for individ og samfunn ( 1 ). Norge regnes for å være et høyfrekvensområde, med 5 – 8...