Torvid Kiserud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kvinneklinikken

Haukeland Universitetssjukehus

og

Klinisk institutt 2

Universitetet i Bergen

Han har bidratt med idé, utforming og design, analyse, litteratursøk, datatolkning, utarbeiding og godkjenning av manuskriptet.

Torvid Kiserud er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og professor emeritus.

Artikler av Torvid Kiserud
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media