Torvid Kiserud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torvid Kiserud

Navneet Kaur Virdee, Emilie K. Ringdal, Heidi Thornhill, Torvid Kiserud, Jone Trovik
07.09.2020
Gynaecological fistulae with communication between genitalia (uterus, vagina or perineum) and urinary tract (urogenital fistula) or the bowel (enterogenital fistula) give rise to leakage of urine or...
Navneet Kaur Virdee, Emilie K. Ringdal, Heidi Thornhill, Torvid Kiserud, Jone Trovik
07.09.2020
Gynekologiske fistler med kommunikasjon mellom genitalia (livmor, skjede eller perineum) og urinveier (urogenitale fistler) eller med tarm (enterogenitale fistler), forårsaker lekkasje av urin eller...
Philip Egeland, Jon Espen Gjøen, Jone Trovik, Torvid Kiserud
15.02.2007
I mange land er en uro- eller enterogenital fistel hos en kvinne nesten ensbetydende med total inkontinens for urin eller avføring, og en personlig og sosial tragedie. På verdensbasis er...
Torvid Kiserud
09.10.2008
Unge, friske kvinner risikerer også i dag å miste livet pga. akutte tilstander knyttet til svangerskapet. A. Valbø og medarbeideres kasuistikk gir et godt eksempel på det. På verdensbasis dør mer enn...
Hans Erik Heier, Lillian Nordbø Berge, Tor Hervig, Torvid Kiserud, Magne Børset, Sturla Eik-Nes, Mirjana Arsenovic, Ganesh Acharya
08.10.2009
For 40 år siden ble IgG anti-D tatt i bruk som profylakse mot Rh(D)-immunisering. Det er nå på tide å revidere programmet for forebygging og overvåking av immunisering mot blodtypeantigener i...
Torvid Kiserud
30.01.2001
Hvem av oss tenkte at den innfløkte fostersirkulasjonen vi lærte i preklinikken, skulle bli en del av praktisk klinisk diagnostikk og terapi? Men slik er det blitt. Det har skjedd ved hjelp av...
Cathrine Ebbing, Gro Njølstad, Torvid Kiserud
23.09.2004
Humant parvovirus B19-infeksjon opptrer i epidemier hvert tredje til sjette år. Viruset forårsaker erythema infectiosum eller den femte barnesykdommen. Hos barn gir infeksjonen oftest bare milde...
Just Haffeld, Harald Kristian Heggenhougen, Torvid Kiserud, Sverre O. Lie
20.09.2011
The balance of power between international health actors has changed considerably during the last 20 years. An increase in the number of actors has complicated the coordination of global health...
Ragna Valen, Atle Fretheim, Torvid Kiserud, Espen Bjertness, Solveig Kirsti Grudt, Kårstein Måseide
18.10.2011
The poorest part of the world’s population must gain better access to existing knowledge, vaccines, diagnostic procedures and treatment. At the same time, new vaccines, medication and improved health...
Torvid Kiserud
10.01.2012
The duration of a pregnancy is subject to variation in line with all other biological variation. We should distinguish more clearly between fetal age and the predicted date of delivery. Variation in...
Cathrine Ebbing, Synnøve Lian Johnsen, Jørg Kessler, Torvid Kiserud, Svein Rasmussen
05.05.2015
In October 2014 the Norwegian Directorate of Health issued its recommendation that one specific ultrasound method, the eSnurra obstetric wheel, must be used throughout the country to determine...
Çiğdem Akalın Akkök, Torbjørn Moe Eggebø, Torvid Kiserud, Hans Erik Heier
03.05.2016
Postnatal prophylaxis with anti-RhD immunoglobulin has reduced the immunisation rate for RhD-negative women with an RhD-positive foetus by 80 %. Haemolytic disease of the foetus and newborn has...
Çiğdem Akalın Akkök , Torbjørn Moe Eggebø, Torvid Kiserud, Hans Erik Heier
07.06.2016
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 724 – 6 I Tidsskriftet nr. 8/2016 s. 724, 1. kolonne, 3. siste linje skal «også» fjernes fra setningen. Det skal stå: Selv om det senere viste seg at antistoffene...
Torvid Kiserud, Svein Rasmussen
10.04.2000
Bratlid peker på et utvetydig sunt prinsipp: Å ha en kritisk holdning til nye metoder og resultater som vi ønsker å anvende i helsetilbudet til befolkningen. Vi er også enig med ham i at de metoder...
Just Haffeld, Harald Kristian Heggenhougen, Torvid Kiserud, Sverre O. Lie
20.09.2011
Maktforholdet mellom internasjonale helseaktører har endret seg dramatisk de siste 20 årene. Et økende antall aktører har vanskeliggjort koordineringen av det globale helsearbeidet. I denne...
Ragna Valen, Atle Fretheim, Torvid Kiserud, Espen Bjertness, Solveig Kirsti Grudt, Kårstein Måseide
18.10.2011
Den fattige delen av verdens befolkning må få bedre tilgang til eksisterende kunnskap, vaksiner, diagnostikk og behandling. Samtidig må det utvikles nye vaksiner, legemidler og bedre helsetjenester...
Torvid Kiserud
10.01.2012
Svangerskapets varighet er underlagt variasjon på linje med all annen biologisk variasjon. Vi bør skille bedre mellom fosteralder og terminbestemmelse Variasjon i svangerskapslengde i 309 749...
Susanne Albrechtsen, Knut Håkon Bakke, Cathrine Ebbing, Torvid Kiserud, Synnøve Lian Johnsen, Per E. Børdahl
11.11.2014
Knut Gjelland Overlege Knut Gjelland døde 4. september, 72 år gammel, etter flere års sykdom. En av landets pionerer i bruk av ultralyd i gynekologi og fødselshjelp er gått bort. Han var hovedmannen...
Cathrine Ebbing, Synnøve Lian Johnsen, Jørg Kessler, Torvid Kiserud, Svein Rasmussen
05.05.2015
I oktober 2014 kom Helsedirektoratet med en anbefaling om at hele landet skal bruke én ultralydmetode, eSnurra, for bestemmelse av svangerskapsalder og termin. Vi mener at dette er en faglig...
Çiğdem Akalın Akkök, Torbjørn Moe Eggebø, Torvid Kiserud, Hans Erik Heier
03.05.2016
Postnatal profylakse med anti-RhD-immunglobulin har redusert immuniseringsfrekvensen for RhD-negative gravide med RhD-positivt foster med 80 %. Hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt er blitt en...