Hans Erik Heier

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Erik Heier

Rolf Kåresen, Sven Erik Gisvold, Hans Erik Heier
03.06.2020
Regjeringen har oppnevnt en kommisjon som skal vurdere håndteringen av koronaepidemien. De fleste medlemmene er politikere eller administratorer. Blant de tre legene er bare én aktiv kliniker...
Rolf Kåresen, Sven Erik Gisvold, Hans Erik Heier
06.05.2020
Med covid-19-pandemien gjentas viktig, men tilsynelatende glemt lærdom. Sykehusene må rustes opp og bygges slik at Norge er adekvat forberedt på nye epidemier og pandemier. Covid-19-pandemien rammet...
Hans Erik Heier
20.06.2019
Det hvilte høytid over Gamle festsal på Universitetet i Oslo torsdag 12. juni 1969. Kull 66–1, åtte kvinner og femtifem menn, var blitt candidati medicinae og skulle få sine vitnemål. Både...
Hans Erik Heier
30.10.2017
Artikkelen til Hofmann & Olaussen om blodforyngelse er utfordrende og viktig og reiser både faglige og etiske spørsmål ( 1 ). Ett av dem er: Hva er helsetjenestens mål? Det undrer meg at dette og...
Hans Erik Heier
21.03.2017
En viktig og bevisstgjørende artikkel som burde leses av mange, også spesialister i ymse fag ( 1 ). Flott fremheving av «Når helse gjøres til en vare i et marked med gode profittmuligheter, er...
Hans Erik Heier
21.02.2017
Simon, Toby L. McCullough, Jeffrey Snyder et , Edward L. Rossi’s Principles of Transfusion Medicine 5 th edition. 733 pages, tables, illustrations. Chichester: Wiley-Blackwell, 2016. Price GPB 218...
Hans Erik Heier
16.02.2017
Simon, Toby L. McCullough, Jeffrey Snyder , Edward L. Rossi’s principles of transfusion medicine 5. utg. 733 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2016. Pris GPB 218 ISBN 978-1-119-01299-3 25 år...
Hans Erik Heier
25.10.2016
Ljøstad & Mygland beskriver i Tidsskriftet nr. 16/2016 en heldigvis sjelden bivirkning ved statinbehandling ( 1 ). Patogenesen antas å involvere autoimmunitet, og det er derfor naturlig å gripe...
Magne K. Fagerhol, Hans Erik Heier
17.05.2007
Helge Arvid Heistø, født 4.2. 1921, døde 2.3. 2007 etter et rikt liv som lege og musiker. Han debuterte som pianist i 1939 og ble cand.med. i 1947. Musikken forble hans store interesse utenom...
Hans Erik Heier
11.06.2009
T, Simon EL, Snyder BG et al, Solheim Rossi’s Principles of transfusion medicine 4. utg. 1 112 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. Pris GBP 150 ISBN 978-1-4051-7588-3 Verdens...
Hans Erik Heier, Lillian Nordbø Berge, Tor Hervig, Torvid Kiserud, Magne Børset, Sturla Eik-Nes, Mirjana Arsenovic, Ganesh Acharya
08.10.2009
For 40 år siden ble IgG anti-D tatt i bruk som profylakse mot Rh(D)-immunisering. Det er nå på tide å revidere programmet for forebygging og overvåking av immunisering mot blodtypeantigener i...
Anne Husebekk, Erik Thorsby, Hans Erik Heier
05.01.2006
Immunfenotypisk påvisning av tre subpopulasjoner av T-lymfocytter i væskestrømscytometri. Hver akse representerer uttrykk av et antigen. Med tredimensjonalt plott (det store bildet) kan hver...
Baard Ingvaldsen, Hans Erik Heier
30.04.2003
Lite tyder på at liberal albuminbruk er nyttig, bortsett fra for spesielle pasientkategorier Albumin utgjør over halvparten av den totale plasmaproteinmengden i kroppen, og står normalt for 70 – 80...
Ulf E. Kongsgaard, Bjarte G. Solheim, Hans Erik Heier
06.02.2003
Blodtransfusjoner har reddet menneskeliv gjennom mange år. Til tross for at risikoen for transfusjonsrelaterte komplikasjoner er lavere nå enn noen gang tidligere, har det de siste 20 år vært et...
Helle Margrete Meltzer, Margaretha Haugen, Kathrine C. Haavardsholm, Kåre Birger Hagen, Hans Erik Heier, Anne Marie Bakke McKellep, Håkon Glørstad, Asbjørn Tandberg
30.05.2002
Interesse for alternative kostholdsretninger kan være religiøst eller filosofisk begrunnet, være motivert ut fra dyre-, ressurs- eller miljøvern, eller ha helsemessige motiver. I dag finnes det en...
Hans Erik Heier
30.10.2001
En hovedgrunn til at HIV ble en katastrofe for transfusjonstjenesten i mange land i 1985, var at blodgivernes interesser ble satt foran pasientenes. I Norge gikk Helsedirektoratet mot innføring av...
Hans Erik Heier, Ivo Nentwich, Liv Jorunn Garvik, Berit Gran
21.08.2012
Material and method Study design and consents Figure 1 Flow chart for study design and progression All patients who received transfusions at Ullevål University Hospital in the periods 1 – 14 May and...
Hans Erik Heier, Richard W. Olaussen, Vibeke M. Svenningsen
27.11.2012
Norway is no longer self-sufficient in plasma products. The shortfall is covered from the commercial plasma market, in which plasma from paid blood donors is included as a source. This conflicts with...
Hans Erik Heier
28.10.2014
In 1914, Olav Hanssen defended the first Norwegian PhD thesis on a topic related to transfusion medicine. At the time transfusion was almost unknown as a treatment. In 2014, it is a fundamental...
Hans Erik Heier
21.06.2016
Sykehus er primært til for pasientenes skyld. Men de er også arbeidsplass for tusenvis av mennesker. Disse er ikke roboter, men mennesker med behov for å trives på arbeidsplassen og føle seg verdsatt...