Hans Erik Heier

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: heheier@online.no

Hans Erik Heier er dr.med., kandidat i helseadministrasjon, spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin, professor emeritus ved Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsoverlege ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Artikler av Hans Erik Heier
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media