Ole-Erik Iversen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ole-Erik Iversen er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, professor emeritus ved Universitetet i Bergen og tidligere overlege ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ole-Erik Iversen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media