Ole-Erik Iversen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole-Erik Iversen

Pål Øian, Emma Grammeltvedt, Ole-Erik Iversen, Gorm A. Grammeltvedt
18.02.2021
New treatment methods are sometimes introduced with no knowledge of whether the method yields better results than established treatment or how frequently complications arise. Illustration: Espen...
Pål Øian, Emma Grammeltvedt, Ole-Erik Iversen, Gorm A. Grammeltvedt
18.02.2021
Nye behandlingsmetoder introduseres noen ganger uten at man vet om metoden gir bedre resultater enn etablert behandling, og uten at komplikasjonshyppigheten er kjent. Illustrasjon: Espen Friberg I...
Ole-Erik Iversen, Harald Moi
22.05.2020
For hvert år som går, fratar vi 30 000 gutter og menn muligheten til å få effektiv profylakse mot kreft. I Norge har vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) blitt tilbudt 11–12 år gamle...
Ole-Erik Iversen, Toril Hagerup-Jenssen, Gorm Grammeltvedt
19.03.2019
Som medlemmer i abortklagenemnda har vi sett flere kvinner som svært seint søker abort fordi de ikke har visst at de har vært gravide. Mange har brukt langtidsvirkende hormonelle prevensjonsmidler...
Aase Serine Devold Pay, Runa Sigrid Aabø, Inger Økland, Torunn Janbu, Ole-Erik Iversen, Mette Løkeland
29.05.2018
Induced abortion is one of the most commonly performed procedures in reproductive health. Globally, the number of abortions is declining, while the number of unsafe abortions is on the increase ( 1...
Aase Serine Devold Pay, Runa Sigrid Aabø, Inger Økland, Torunn Janbu, Ole-Erik Iversen, Mette Løkeland
28.05.2018
Provosert abort er en av de vanligste behandlingene innenfor reproduktiv helse. På verdensbasis er abortantallet synkende, mens antallet utrygge aborter er økende ( 1 ). I Norge har abortantallet per...
Ola Dale, Erik Magnus Berntsen, Mette Brekke, Anne Høye, Ole-Erik Iversen, Ane Brandtzæg Næss, Torben Wisborg
18.09.2017
Established 80 years ago, the editorial committee of the Journal of the Norwegian Medical Association has been reorganised for a new era. The editorial committee was established in 1938 ( 1 ). In the...
Ola Dale, Erik Magnus Berntsen, Mette Brekke, Anne Høye, Ole-Erik Iversen, Ane Brandtzæg Næss, Torben Wisborg
18.09.2017
Tidsskriftets 80 år gamle redaksjonskomité er omorganisert for en ny tid. Redaksjonskomiteen ble opprettet i 1938 ( 1 ). I årene før ble Tidsskriftet redigert av både redaktør og generalsekretær...
Ole-Erik Iversen
21.03.2017
Den første kreftforebyggende vaksinen ble møtt med begeistring og skepsis. Nobelprisen for det grunnleggende arbeidet kom raskt. Mange spørsmål ble stilt, og de fleste er i dag avklart – med et...
Ole-Erik Iversen, Bjørn Hagen
14.06.2007
I Tidsskriftet nr. 10/2007 gir redaktør Charlotte Haug en ubalansert fremstilling av dokumentasjonen for vaksiner mot humant papillomvirus (HPV) ( 1 ). Det finnes ca. 15 onkogene HPV-virus, men HPV-...
Finn Egil Skjeldestad, Bjørn Hagen, Bjørn Hagmar, Ole-Erik Iversen, Kari Hilde Juvkam, Rita Steen, Steinar Thoresen, Bodolf Hareide
28.06.2007
Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ble innført i Norge i 1995. Før dette var cytologisk prøvetaking fra cervix opportunistisk. Programmet inviterer kvinner mellom 25 og 69 år til prøvetaking...
Rita Steen, Bjørn Hagen, Bjørn Hagmar, Ole-Erik Iversen, Kari Hilde Juvkam, Steinar Thoresen, Bodolf Hareide, Finn Egil Skjeldestad
31.01.2008
Det bør tas færre cervixcytologiske prøver hos unge kvinner. Tiltak som fører til økt oppmøte hos dem som vanligvis ikke møter til cervixscreening bør prioriteres. Masseundersøkelsen mot...
Claes Tropé, Ole-Erik Iversen
26.03.2009
Alle potensielle nyvinninger, særlig intervensjoner overfor friske mennesker, må gjennomgå kritisk vurdering av nytte, sikkerhet og kostnad. Tidsskriftets redaktør har følt ansvar overfor HPV-...
Ole-Erik Iversen
23.02.2006
Brystkreft har vært ansett som klar kontraindikasjon for østrogensubstitusjonsbehandling. Dette er ikke basert på kontrollerte kliniske studier, men på en antakelse om at slik må det være av en rekke...
Ole-Erik Iversen, Kjell Å. Salvesen
01.07.2004
Redaktøren av Tidsskriftet har i nr. 8/2004 klargjort hvordan hun ser på grenseoppgangen mellom hva som kan publiseres i Tidsskriftet hvis det tidligere har vært omtalt i eter- eller nyhetsmediene (...
Ole-Erik Iversen
03.06.2004
I 1995 fikk tre upubliserte studier som viste høyere risiko for venøs tromboembolisme ved bruk av såkalte tredjegenerasjons p-piller (i Norge kun Marvelon), stor oppmerksomhet. Engelske medier hadde...
Ole-Erik Iversen
20.02.2001
Leif Ims kommer med overraskende påstander og oppfatninger om hormonbehandling. Hvorvidt kvinner trenger østrogen, kan selvfølgelig diskuteres, men det er ettertrykkelig dokumentert i en rekke...
Line Bjørge, Ole-Erik Iversen
20.11.2001
Progesteron- og glukokortikoidantagonisten mifepriston er siden oppdagelsen i begynnelsen av 1980-årene blitt nøye studert, utprøvd og debattert. Medikamentet er mest kjent, både klinisk og politisk...
Ole-Erik Iversen
10.12.2001
Der hersker en viss forvirring blant leger og kvinner om de kliniske effekter av progesteronkrem (1 – 3). Saken dukker jevnlig opp i pressen og andre medier. Det refereres ofte til to bøker av dr...
Ole-Erik Iversen
10.01.2001
I denne artikkelen gis et oppdatert syn på praktiske sider ved gestagentillegget, bl.a. basert på en svensk-norsk ekspertkonsensusuttalelse (1). Østrogensubstitusjonsbehandling for klimakteriebesvær...