Lars A. Akslen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Centre for Cancer Biomarkers

Klinisk institutt 1

Universitetet i Bergen

og

Avdeling for patologi

Haukeland universitetssjukehus

Han har bidratt i studiedesign, tolking av resultater og utarbeidelse og ferdigstillelse av innsendt manuskript.

Lars A. Akslen er dr.med., spesialist i patologi, professor og overlege. Han er leder for Centre for Cancer Biomarkers, Universitetet i Bergen, og for Mammografiprogrammets faggruppe i patologi.

Artikler av Lars A. Akslen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media