Giske Ursin

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Giske Ursin

Siri Larønningen, Anna Skog, Johanne Gulbrandsen, Tom Børge Johannesen, Inger Kristin Larsen, Bjørn Møller, Giske Ursin
09.02.2021
For flere kreftformer er det en markant nedgang i registrerte tilfeller under første del av covid-19-pandemien, viser en ny rapport fra Kreftregisteret. Siden januar 2020 har regjeringens,...
Giske Ursin, Tom Kristian Grimsrud, Johanne Gulbrandsen, Elisabeth Jakobsen, Tom Børge Johannesen, Siri Larønningen, Trude Eid Robsahm, Ann Helen Seglem, Bjørn Møller, Inger Kristin Larsen
19.11.2020
Kreftregisteret har nylig publisert krefttallene for 2019. Her er noen hovedpunkter. Totalt var det nær 35 000 nye krefttilfeller i Norge i 2019 ( 1 ). Kort oppsummert flater noen kreftformer ut...
Solveig Hofvind, Gunhild Mangerud, Giske Ursin
20.04.2020
Professor i medisinsk etikk, Bjørn Hofmann, har utført en innholdsanalyse av informasjonsmaterialet i Mammografiprogrammet ( 1 ). Han konkluderer med at det ikke gis tilstrekkelig informasjon til at...
Kirsti Vik Hjerkind, Inger Kristin Larsen, Bjørn Møller, Giske Ursin
28.11.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1824–9. I Tidsskriftet nr. 19/2018 på s. 1826 skal figurteksten til Figur 1 være: Endring i forekomsten av alle kreftformer hos norskfødte (stiplet linje) og...
Kirsti Vik Hjerkind, Inger Kristin Larsen, Bjørn Møller, Giske Ursin
26.11.2018
Since 1953 we have had a near-complete overview of cancer incidence in Norway, and the incidence rates for all types of cancer as a whole are nearly twice as high today as they were 60 years ago...
Kirsti Vik Hjerkind, Inger Kristin Larsen, Bjørn Møller, Giske Ursin
22.11.2018
Siden 1953 har vi hatt en tilnærmet komplett oversikt over kreftforekomsten i Norge, og insidensraten for alle kreftformer samlet er dobbelt så høy i dag som for 60 år siden. Siden vi startet...
Geir Hoff, Thomas de Lange, Giske Ursin
30.10.2017
Bjørn Hofmann uttrykker motforestillinger mot å kombinere den planlagte innføringen av et tarmkreftscreeningprogram med randomiserte studier ( 1 ). Hofmann trekker fram fem punkter: 1. «Klarer vi å...
Ameli Tropé, Birgit Engesæter, Mari Nygård, Trude Andreassen, Stefan Lönnberg, Giske Ursin
18.09.2017
Våren 2015 ble en ny test innført i screeningprogrammet mot livmorhalskreft. Cytologisk vurdering av celleprøver fra livmorhalsen blir erstattet med testing for høyrisiko humant papillomavirus. I...
Giske Ursin, Solveig Hofvind, Ameli Tropé
21.08.2017
Vi er enige med Kalager & Stoltenberg i at screeningprogrammer må være dynamiske, og at nye metoder må utprøves og innføres randomisert. I Mammografiprogrammet gjennomføres nå randomisert...
Thomas de Lange, Kristin Ranheim Randel, Anna Lisa Schult, Markus Dines Knudsen, Benedicte Kirkøen, Edoardo Botteri, Paula Berstad, Anita Jørgensen, Giske Ursin, Michael Bretthauer, Geir Hoff
23.05.2017
Colorectal cancer is a major health issue, both globally and in Norway. Bowel cancer screening is perhaps the most effective method to mitigate the consequences of the disease for patients and...
Thomas de Lange, Kristin Ranheim Randel, Anna Lisa Schult, Markus Dines Knudsen, Benedicte Kirkøen, Edoardo Botteri, Paula Berstad, Anita Jørgensen, Giske Ursin, Michael Bretthauer, Geir Hoff
23.05.2017
I Norge og globalt er tykk- og endetarmskreft et stort helseproblem. Tarmkreftscreening er kanskje den mest effektive metoden for å minimere konsekvensene av sykdommen for pasientene og samfunnet...
Giske Ursin
04.12.2003
Kliniske randomiserte undersøkelser av intervensjoner som kan påvirke risikoen for sykdommer som brystkreft er svært kostbare. Women’s Health Initiative (WHI)-studien ( 1 ), som ble publisert i 2002...
Steinar Tretli, Giske Ursin
29.05.2012
Formålet med mammografiscreeningen er å hindre at kvinner dør av brystkreft. Vi vet at kreften utvikler seg i forskjellig hastighet hos ulike kvinner ( 1 ). Dermed oppstår muligheten for at noen ikke...
Solveig Hofvind, Ellen Schlichting, Giske Ursin, Sofie Sebuødegård, Rolf Kåresen
20.08.2013
Den aldersjusterte forekomsten av duktalt carcinoma in situ (DCIS) og infiltrerende brystkreft (brystkreft) har økt de siste tiårene i den vestlige delen av verden ( 1 ) og også i...
Solveig Hofvind, Giske Ursin
15.10.2013
I Tidsskriftet nr. 15/2013 hevder Zahl at kvinner som inviteres til Mammografiprogrammet ikke får nøytral informasjon om effekten av screening ( 1 ). Han fremstiller også egne teorier og beregninger...
Solveig Hofvind, Giske Ursin
02.09.2014
Fønnebø skriver i sin kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 11/2014 at mammografiscreeningen bør avvikles ( 1 ). Vi er enige i at organisert mammografiscreening kan bli enda bedre, men vi mener...
Annetine Staff, Giske Ursin, Ane Gerda Zahl Eriksson, Ameli Tropé, Tone Skeie Jensen, Lars A. Akslen, Ole-Erik Iversen, Jone Trovik
05.04.2016
Professor, forskningsgruppeleder og overlege Helga B. Salvesen døde brått og uventet 20. januar 2016, bare 52 år gammel. Hun ble begravet fra Storetveit kirke i Bergen 2. februar, etterfulgt av en...