Annonse
Annonse

Giske Ursin

Artikler av Giske Ursin

Geir Hoff, Thomas de Lange, Giske Ursin
Bjørn Hofmann uttrykker motforestillinger mot å kombinere den planlagte innføringen av et tarmkreftscreeningprogram med randomiserte studier ( 1 ). Hofmann trekker fram fem punkter: 1. «Klarer vi å...
Ameli Tropé, Birgit Engesæter, Mari Nygård, Trude Andreassen, Stefan Lönnberg, Giske Ursin
Våren 2015 ble en ny test innført i screeningprogrammet mot livmorhalskreft. Cytologisk vurdering av celleprøver fra livmorhalsen blir erstattet med testing for høyrisiko humant papillomavirus. I...
Giske Ursin, Solveig Hofvind, Ameli Tropé
Vi er enige med Kalager & Stoltenberg i at screeningprogrammer må være dynamiske, og at nye metoder må utprøves og innføres randomisert. I Mammografiprogrammet gjennomføres nå randomisert...
Thomas de Lange, Kristin Ranheim Randel, Anna Lisa Schult, Markus Dines Knudsen, Benedicte Kirkøen, Edoardo Botteri, Paula Berstad, Anita Jørgensen, Giske Ursin, Michael Bretthauer, Geir Hoff
Colorectal cancer is a major health issue, both globally and in Norway. Bowel cancer screening is perhaps the most effective method to mitigate the consequences of the disease for patients and...
Thomas de Lange, Kristin Ranheim Randel, Anna Lisa Schult, Markus Dines Knudsen, Benedicte Kirkøen, Edoardo Botteri, Paula Berstad, Anita Jørgensen, Giske Ursin, Michael Bretthauer, Geir Hoff
I Norge og globalt er tykk- og endetarmskreft et stort helseproblem. Tarmkreftscreening er kanskje den mest effektive metoden for å minimere konsekvensene av sykdommen for pasientene og samfunnet...
Giske Ursin
Kliniske randomiserte undersøkelser av intervensjoner som kan påvirke risikoen for sykdommer som brystkreft er svært kostbare. Women’s Health Initiative (WHI)-studien ( 1 ), som ble publisert i 2002...
Steinar Tretli, Giske Ursin
Formålet med mammografiscreeningen er å hindre at kvinner dør av brystkreft. Vi vet at kreften utvikler seg i forskjellig hastighet hos ulike kvinner ( 1 ). Dermed oppstår muligheten for at noen ikke...
Solveig Hofvind, Ellen Schlichting, Giske Ursin, Sofie Sebuødegård, Rolf Kåresen
Den aldersjusterte forekomsten av duktalt carcinoma in situ (DCIS) og infiltrerende brystkreft (brystkreft) har økt de siste tiårene i den vestlige delen av verden ( 1 ) og også i Norge ( 2 ). Det...
Solveig Hofvind, Giske Ursin
I Tidsskriftet nr. 15/2013 hevder Zahl at kvinner som inviteres til Mammografiprogrammet ikke får nøytral informasjon om effekten av screening ( 1 ). Han fremstiller også egne teorier og beregninger...
Solveig Hofvind, Giske Ursin
Fønnebø skriver i sin kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 11/2014 at mammografiscreeningen bør avvikles ( 1 ). Vi er enige i at organisert mammografiscreening kan bli enda bedre, men vi mener...
Annetine Staff, Giske Ursin, Ane Gerda Zahl Eriksson, Ameli Tropé, Tone Skeie Jensen, Lars A. Akslen, Ole-Erik Iversen, Jone Trovik
Professor, forskningsgruppeleder og overlege Helga B. Salvesen døde brått og uventet 20. januar 2016, bare 52 år gammel. Hun ble begravet fra Storetveit kirke i Bergen 2. februar, etterfulgt av en...