Jone Trovik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: jone.trovik@helse-bergen.no

Kvinneklinikken

Haukeland Universitetssjukehus

og

Klinisk institutt 2

Universitetet i Bergen

Hun har bidratt med idé, utforming og design, datainnsamling, analyse, litteratursøk, datatolkning, utarbeiding og godkjenning av manuskriptet.

Jone Trovik er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, overlege og professor.

Artikler av Jone Trovik
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media