Ann Helen Kristoffersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ann Helen Kristoffersen

Ann Helen Kristoffersen, Eva-Marie Jacobsen, Kristin Varsi, Carola Elisabeth Henriksson
21.10.2019
Antikoagulanter påvirker analysemetoden for lupusantikoagulant. Type antikoagulant, dosering og tid for siste dose må derfor oppgis ved rekvirering av lupusantikoagulant. Antifosfolipidsyndrom er en...
Una Ørvim Sølvik, Elisabeth Sellevoll Løkkebø, Ann Helen Kristoffersen, Anne Vegard Stavelin, Stein Binder, Sverre Sandberg
19.05.2015
In 2013, around 87 000 patients were treated with warfarin in Norway, and an increasing number of patients are being treated with anticoagulants in general ( 2 ). Direct oral anticoagulants such as...
Ann Helen Kristoffersen
10.12.2013
Det er stor variasjon i bruken av warfarin og tilsvarende vitamin K-antagonister i Norge og internasjonalt. Ann Helen Kristoffersen. Foto: Anne Sidsel Herdlevær I Norge behandles ca. 94 000 pasienter...
Una Ørvim Sølvik, Elisabeth Sellevoll Løkkebø, Ann Helen Kristoffersen, Anne Vegard Stavelin, Stein Binder, Sverre Sandberg
16.06.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 849 – 53 I Tidsskriftet nr. 9/2015, tabell 3 s. 852 skal det i fotnote 2 stå: Det var ingen signifikant forskjell i ekstremverdier mellom opplæring i egenkontroll og...
Una Ørvim Sølvik, Elisabeth Sellevoll Løkkebø, Ann Helen Kristoffersen, Anne Vegard Stavelin, Stein Binder, Sverre Sandberg
19.05.2015
I 2013 ble rundt 87 000 pasienter behandlet med warfarin i Norge, og et økende antall pasienter behandles med antikoagulasjonsmidler generelt ( 2 ). Direkte virkende perorale antikoagulantia...