Ann Helen Kristoffersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: ann.kristoffersen@helse-bergen.no

Ann Helen Kristoffersen er overlege ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Haukeland universitetssjukehus, og ved Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus), Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Artikler av Ann Helen Kristoffersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media