Sverre Sandberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sverre Sandberg

Lutz Schwettmann, Jens Petter Berg, Sverre Sandberg
01.10.2018
Fra oktober i år skal HbA1c rapporteres med enheten mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol) og ikke lenger som prosentandel glykert hemoglobin (%). Hemoglobin A1c (HbA1c) er uttrykk for...
Anne-Lise Bjørke Monsen, Roar Gjelsvik, Oddvar Kaarbøe, Hanne Husom Haukland, Sverre Sandberg
03.04.2008
De siste årene har det vært en stor vekst i bruken av medisinsk biokjemi, og et høyt volum har generert betydelig økte offentlige utgifter ( 1 ). Fra 2002 – 04 økte refusjonsutbetalingene til...
Roar Gjelsvik, Oddvar Kaarbøe, Hanne Husom Haukland, Anne-Lise Bjørke Monsen, Sverre Sandberg
03.04.2008
I perioden 2001 – 03 økte refusjonsutbetalingene til offentlig og privat laboratorievirksomhet med 47 % ( 1 ). Økningen kan ikke alene tilskrives forverret helsetilstand eller økt forekomst av sykdom...
Roar Gjelsvik, Oddvar Kaarbøe, Hanne Husom Haukland, Anne-Lise Bjørke Monsen, Sverre Sandberg
03.04.2008
Det er stor variasjon i bruken av polikliniske laboratorietjenester. Opprettelse av et nasjonalt fagorgan for laboratoriemedisin kan bidra til en mer kunnskapsbasert bruk av laboratorietjenestene...
Berit Oddny Riksheim, Wenche Sletbakk Vie, Nina Gade Christensen, Kristin Moberg Aakre, Sverre Sandberg
15.05.2008
En gang i året sender Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS) ut kontrollmateriale til urinstrimmel. Vi har ved flere utsendelser sett at komponentene protein og...
Anne Stavelin, Bente Omenås, Bjørn Bolann, Nina Gade Christensen, Sverre Sandberg
20.11.2008
Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS) får ofte henvendelser fra primærhelsetjenesten om hvilke instrumenter som er egnet til analyse av PT-INR. Det er flere...
Wenche Iren Bjelkarøy, Sverre Sandberg, Geir Thue, Asbjørn Digranes, E. Arne Høiby, Gro Lermark, Kjetil K. Melby
12.01.2006
Urinveisinfeksjoner, da særlig cystitter, hører til de hyppigst forekommende infeksjonssykdommene. I allmennpraksis er insidensen av urinveisinfeksjoner 30 – 40 per 1 000 pasienter per år ( 1 ). Ca...
Inger N. Norderhaug*, Torbjørn Wisløff*, Sophie Fosså, Sverre Sandberg, Kjeld Malde, Frode Forland, Olav Helge Førde
18.11.2004
Innføring av blodprøven prostataspesifikt antigen (PSA) i 1980-årene åpnet muligheten for tidlig diagnostikk av prostatakreft. Teoretisk kunne man forvente at tidlig påvisning og behandling av...
Bjørn J. Bolann, Sverre Sandberg
06.02.2003
Laboratorieundersøkelser brukes av flere grunner. Noen brukes diagnostisk (for eksempel test for mononukleose), andre til å oppdage endringer i sykdomsutviklingen (for eksempel Hb A1 c ), atter andre...
Sverre Sandberg, Atle Brun, Øyvind Skadberg, Irene Ro Iversen, Yngve Benestad, Ole Kristian Danielsen
10.10.2001
Porfyrier er en relativt sjelden gruppe sykdommer som skyldes arvelige defekter i enzymer som er involvert i hemdanningen (fig 1). De deles gjerne i erytropoetiske og hepatiske alt etter i hvilket...
Kristi Johanne Skurtveit, Wenche Iren Bjelkarøy, Nina Gade Christensen, Geir Thue, Sverre Sandberg, Gunnar Hoddevik
10.06.2001
Infeksiøs mononukleose diagnostiseres på grunnlag av kliniske funn samt hematologiske (1) og serologiske undersøkelser. Ved klinisk infeksiøs mononukleose ansees påvisning av infeksiøs mononukleose...
Sverre Sandberg
30.11.2001
Det er viktig å være klar over at protrombintid (PT-INR) er en komplisert laboratorieanalyse. Det er ikke én komponent som måles, men et helt kaskadesystem, som balanseres av ulike...
Signe Flottorp, Andrew D. Oxman, John G. Cooper, Per Hjortdahl, Sverre Sandberg, Lars H. Vorland
10.06.2000
Befolkningsundersøkelser viser at om lag 20 % av voksne kvinner rapporterer en eller flere episoder av dysuri i løpet av et år. Knapt halvparten søker lege for sine plager (1). En undersøkelse fra...
Signe Flottorp, Andrew D. Oxman, John G. Cooper, Per Hjortdahl, Sverre Sandberg, Lars H. Vorland
10.06.2000
Metoder Aktuelle strategier Følgende strategier for diagnostikk og behandling av sår hals er vurdert: – Alle pasienter med sår hals testes med streptokokk hurtigtest – Kliniske kriterier avgjør om...
Sverre Sandberg
20.08.2000
Dersom man må svare nei på spørsmålet i overskriften, skal ikke analysen rekvireres. Så enkelt er det – og samtidig er det ikke så helt enkelt likevel, fordi vi også vet at resultatet fra...
Reidun L. S. Kjome, Thomas Røraas, Anne Gerd Granås, Sverre Sandberg
26.06.2012
Egenmåling av blodglukosenivå inngår som en del av behandlingsregimet hos mange pasienter med diabetes mellitus. Det er enighet om nytteverdien av egenmåling for pasienter som bruker insulin, ikke...
Reidun L. S. Kjome, Thomas Røraas, Anne Gerd Granås, Sverre Sandberg
26.06.2012
Self-monitoring of blood glucose forms part of the treatment regime for many patients with diabetes mellitus. There is consensus about the usefulness of self-monitoring by patients who use insulin,...
John G. Cooper, Tor Claudi, Hrafnkell B. Thordarson, Karianne Fjeld Løvaas, Siri Carlsen, Sverre Sandberg, Geir Thue
12.11.2013
The incidence of diabetes is increasing in Norway and the rest of the world ( 1 ). Figures for 2011 from the Norwegian Prescription Database indicate that there are approximately 200 000 persons...
Mira Mykletun, Aasne Karine Aarsand, Egil Støle, Jørild Haugen Villanger, Mette Christophersen Tollånes, Carl Baravelli, Sverre Sandberg
29.04.2014
Porfyri er fellesbetegnelse på en gruppe sjeldne, hovedsakelig arvelige sykdommer som skyldes unormal aktivitet i de forskjellige enzymene i hemesyntesen ( 1 ). Diagnostikk ved symptomgivende sykdom...
Mira Mykletun, Aasne Karine Aarsand, Egil Støle, Jørild Haugen Villanger, Mette Christophersen Tollånes, Carl Baravelli, Sverre Sandberg
29.04.2014
Porphyria is an umbrella term for a group of rare, largely hereditary diseases that are due to abnormal activity in the various enzymes involved in haem synthesis ( 1 ). The diagnosis in symptomatic...