Una Ørvim Sølvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Universitetet i Bergen

Hun har bidratt med idé, design, datainnsamling og -analyse, litteratursøk, tolkning av data samt revisjon og godkjenning av innsendte manusversjon.

Una Ørvim Sølvik er førsteamanuensis.

Artikler av Una Ørvim Sølvik
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media