Stein Binder

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stein Binder

Una Ørvim Sølvik, Elisabeth Sellevoll Løkkebø, Ann Helen Kristoffersen, Anne Vegard Stavelin, Stein Binder, Sverre Sandberg
19.05.2015
In 2013, around 87 000 patients were treated with warfarin in Norway, and an increasing number of patients are being treated with anticoagulants in general ( 2 ). Direct oral anticoagulants such as...
Una Ørvim Sølvik, Elisabeth Sellevoll Løkkebø, Ann Helen Kristoffersen, Anne Vegard Stavelin, Stein Binder, Sverre Sandberg
16.06.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 849 – 53 I Tidsskriftet nr. 9/2015, tabell 3 s. 852 skal det i fotnote 2 stå: Det var ingen signifikant forskjell i ekstremverdier mellom opplæring i egenkontroll og...
Una Ørvim Sølvik, Elisabeth Sellevoll Løkkebø, Ann Helen Kristoffersen, Anne Vegard Stavelin, Stein Binder, Sverre Sandberg
19.05.2015
I 2013 ble rundt 87 000 pasienter behandlet med warfarin i Norge, og et økende antall pasienter behandles med antikoagulasjonsmidler generelt ( 2 ). Direkte virkende perorale antikoagulantia...