Kari Dyregrov

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kari Dyregrov (f. 1951) er professor dr.philos. Hun har bidratt med tolkning av data, utarbeiding/revisjon av selve manuset og har godkjent innsendte manusversjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter

Senter for krisepsykologi, Bergen

og

Avdeling for helse- og sosialfag

Høgskolen i Bergen

Artikler av Kari Dyregrov
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media