Kari Dyregrov

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Dyregrov

Pål Kristensen, Kari Dyregrov, Atle Dyregrov
04.04.2017
Prolonged grief disorder, which is proposed as a new diagnosis in ICD-11, and depression share some similarities but also several key differences. In order to provide the correct help and treatment,...
Pål Kristensen, Kari Dyregrov, Atle Dyregrov
30.03.2017
Forlenget sorg-forstyrrelse, som er foreslått som ny diagnose i ICD-11, og depresjon har noen likhetstrekk, men det er også flere sentrale forskjeller. For å kunne gi riktig hjelp og behandling er...
Dag Nordanger, Kari Dyregrov, Atle Dyregrov
03.04.2003
Tapet av et barn er en av livets største tragedier. Forskning viser at etterlatte etter barnedødsfall har forhøyet risiko for utvikling av psykiske og somatiske lidelser ( 1 , 2 ). Samtidig er det...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek, Mette Lyberg Rasmussen
05.08.2014
One of the most well-established «truths» about suicide is that mental disorders play a significant role in at least 90  % of cases. Therein also lies an assumption about a causal relationship...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek, Mette Lyberg Rasmussen
05.08.2014
One of the most well-established «truths» about suicide is that mental disorders play a significant role in at least 90  % of cases. Therein also lies an assumption about a causal relationship...
Kari Dyregrov
30.06.2005
Også barn trenger profesjonell bistand, nettverks- og likemannsstøtte etter traumatiske dødsfall hos søsken. Illustrasjon Marianne Loraas Med bakgrunn i min doktoravhandling om situasjonen til og...
Kari Dyregrov
17.11.2005
Paulsen, Marit Hølland Paulsen, Leif Jon Pårørende i sorg og krise 78 s. Stavanger: Stiftelsen Psykiatrisk opplysning, 2004. Pris NOK 75 ISBN 82-7786-169-9 Dette opplysningsheftet er skrevet for dem...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek
20.05.2010
Noen regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk ser ut til å tro at svaret på spørsmålet i tittelen er ja. Ofte blir selvmordsforskningsprosjekter forsinket fordi komiteene har...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek, Mette Lyberg Rasmussen
05.08.2014
En av de mest etablerte «sannheter» om selvmord er at psykiske lidelser spiller en viktig rolle ved minst 90 % av dem. I dette ligger også en antakelse om årsakssammenheng. Evidensbasen for denne «...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek, Mette Lyberg Rasmussen
02.09.2014
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1369 – 70 I Tidsskriftet nr. 14/2014 s. 1369, 3. spalte, 13. linje hadde en parentes falt ut. Riktig tekst er: I Rasmussens studie av selvmord blant unge menn (18 – ...