Gudrun Dieserud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for psykisk helse og selvmord

Folkehelseinstituttet

og

Bærum kommune

Hun har bidratt i utformingen av problemstilling, datainnsamling, analyse av data, tolkning av data og i utarbeiding av selve manuset.

Gudrun Dieserud (f. 1944) er psykolog, dr.psychol., pensjonert seniorforsker og psykologspesialist.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Gudrun Dieserud
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media