Heidi Hjelmeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Heidi Hjelmeland er professor ved Institutt for psykisk helse, NTNU og forsker på ulike aspekter ved selvmord og suicidalitet i ulike sosiokulturelle kontekster.

Artikler av Heidi Hjelmeland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media