Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En av de mest markante skikkelser i norsk pediatri, tidligere klinikksjef og professor emeritus Dagfinn Aarskog, døde 27.5. 2014, vel 85 år gammel.

  Professor Aarskog ble født i Ålesund og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1956. Etter endt turnustjeneste arbeidet han ved Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus, inntil han ble pensjonist 70 år gammel, bare avbrutt av et forskningsopphold i USA. Han var spesialist i pediatri, cytogenetikk og medisinsk genetikk. De siste 28 årene var han klinikksjef, professor I ved Universitetet i Bergen og styrer av Pediatrisk institutt. Han utviklet klinikken til en moderne barneavdeling med bred spisskompetanse, og som legerådsformann og Statens representant i styret bidro han sterkt til utviklingen av Haukeland universitetssykehus. Aarskog opprettet Norges første kromosomlaboratorium, var sentral i etableringen av Avdeling for medisinsk genetikk og initiativtaker til opprettelsen av Senter for klinisk molekylærmedisin. Han var mangeårig medlem av fakultetsrådet og det akademiske kollegium. Fra 1988 til 1992 var han dekan ved Det medisinsk fakultet. Hans gode formuleringsevne og store utholdenhet resulterte i at han fikk gjennomslag for sine synspunkter både lokalt og nasjonalt.

  Professor Aarskog publiserte ca. 300 vitenskapelige artikler, mest innen hormonsykdommer, medfødte misdannelser og syndromer hos barn. Han var pioner på flere felter og sto for originalbeskrivelsen av fem sykdommer, hvorav den mest kjente bærer hans navn – Aarskogs syndrom. Aarskog var medlem av flere internasjonale vitenskapelige foreninger og hadde sentrale nasjonale og internasjonale tillitsverv, blant annet var han en periode president i European Society for Pediatric Endocrinology. Han mottok flere internasjonale æresbevisninger. I 1992 ble han slått til ridder av første klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for barnemedisinen.

  Som aktiv kliniker og leder arbeidet han målrettet for at Barneklinikken skulle være et godt sted å være for barn og familier. Sammen med kolleger la han grunnlaget for Helse Bergens nye senter for barn, unge og fødende som nå bygges.

  Professor Aarskog fylte oppgavene som klinikksjef, professor, instituttstyrer, lege, læremester og inspirator – oppgaver som hver for seg kan virke overveldende for de fleste av oss. Vi som fikk gleden av å arbeide med Dagfinn Aarskog, husker ham som en fagperson og leder med naturlig autoritet, klar tanke og tydelig tale. Dessverre rakk han ikke å ta imot æresmedlemskapet i Norsk barnelegeforening på årsmøtet i Ålesund inneværende år.

  Med Dagfinn Aarskogs bortgang har vi mistet en markant fagmann og et fargerikt medmenneske. Vår medfølelse går til hans kone Odrun, barn og barnebarn.

  På vegne av venner og kolleger ved Barneklinikken og Universitetet i Bergen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media