Hallvard Reigstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hallvard Reigstad

Hallvard Reigstad
28.01.2019
Malin Eberhard-Gran, professor ved Universitetet i Oslo, advarer mot tidleg heimreise etter fødsel ( 1 ). Helse Bergen/Haukeland universitetssjukehus blir brukt som sannhetsvitne på at dette vil gå...
Karin Collett, Synnøve Lian Johnsen, Jørg Kessler, Hallvard Reigstad, Cecilie Askeland, Cathrine Ebbing
18.09.2017
A healthy pregnant woman was monitored during pregnancy owing to polyhydramnios and suspected small intestinal atresia. In week 31 she attended the maternity unit with contractions and bloody...
Karin Collett, Synnøve Lian Johnsen, Jørg Kessler, Hallvard Reigstad, Cecilie Askeland, Cathrine Ebbing
18.09.2017
En frisk gravid kvinne ble fulgt opp i svangerskapet grunnet polyhydramnion og mistanke om tynntarmsatresi. I uke 31 kom hun inn på fødeavdelingen med sammentrekninger og blodig utflod. Det viste seg...
Hallvard Reigstad
26.06.2008
Denne sykehistorien illustrerer godt en meget viktig problemstilling som alle som har ansvar for nyfødte barn må kjenne til, nemlig medfødt stoffskiftesykdom som debuterer intrauterint, eller...
Lisbeth Sandtorv, Hallvard Reigstad, Sidsel Bruarøy, Irene Elgen, Liv Marie Lægreid
12.02.2009
Legemiddelassistert rehabilitering er en behandlingsform hvor pasienter med langvarig opiatmisbruk tilbys langtidsvirkende opiat (metadon/buprenorfin) som del av behandlings- og rehabiliteringstiltak...
Hallvard Reigstad
26.06.2003
I begynnelsen av 1990-årene ble det brukt nokså mye albuminløsninger i pediatrien generelt og i nyfødtmedisinen spesielt. De siste årene er imidlertid indikasjonene for bruk ved de aller fleste...
Trond Markestad, Hallvard Reigstad
28.02.2002
Som premiss for å prøve ut et screeningprogram for gravide hevder Anne Husebekk & Bjørn Skogen i Tidsskriftet nr. 27/2001 at alloimmun trombocytopeni sannsynligvis forekommer hos 0,2 % av alle...
Oddmund Søvik, Pål Rasmus Njølstad, Hallvard Reigstad, Damien Brackman, Irene Teslo, Leif Brunvand
20.02.2001
Persisterende neonatal hyperinsulinemisk hypoglykemi er en sjelden tilstand, som i Vest-Europa og Nord-Amerika har en anslått hyppighet på 1 : 50 000 fødsler (1). I områder med mye inngifte, slik som...
Hallvard Reigstad, Trond Markestad
28.02.2001
Ekstremt premature born, eller immature born, er definert med ein svangerskapsalder lågare enn 28 svangerskapsveker, og/eller ei fødselsvekt under 1 000 g. Ein inkluderer såleis born med nokså...
Erling Tjora, Hallvard Reigstad
30.04.2009
Ved store vekttap hos nyfødte må både svikt i næringsinntak og patologiske tap vurderes som årsak. Grundig anamnese og utvalgte laboratorieprøver gir som regel diagnosen. Her beskrives en nyfødt pike...
Hallvard Reigstad
20.01.2000
I dette nummeret av Tidsskriftet blir det presentert internasjonale retningsliner for gjenoppliving av nyfødde (1) og større born (2), og ein ny norsk studie som tyder på at gjenoppliving med romluft...
Liv Marie Lægreid, Sidsel Bruarøy, Hallvard Reigstad
17.02.2005
Det er over 30 år siden de første rapportene kom fra Frankrike om alkoholens skadevirkning på humane fostre ( 1 ). Begrepet føtalt alkoholsyndrom (FAS) ble lansert av Jones & Smith i 1973 ( 2 )...
Liv Marie Lægreid, Hallvard Reigstad
02.06.2005
Hensikten med artikkelen Fosterskade ved alkoholbruk i svangerskapet i Tidsskriftet nr. 4/2005 var å gi en oversikt over nyere forskning rundt alkoholens potensielt fosterskadelige effekter. En slik...
Britt Skadberg, Trond Markestad, Hallvard Reigstad, Robert Bjerknes, Gottfried Greve, Pål Rasmus Njølstad
02.09.2014
Dagfinn Aarskog En av de mest markante skikkelser i norsk pediatri, tidligere klinikksjef og professor emeritus Dagfinn Aarskog, døde 27.5. 2014, vel 85 år gammel. Professor Aarskog ble født i...