Pål Rasmus Njølstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Rasmus Njølstad

Miklos Degré, Wenche Blix Gundersen, May-Brith Mandt, Pål Rasmus Njølstad
10.02.2002
Sverre Dick Henriksen 22.12. 2001 døde professor dr.med. Sverre Dick Henriksen, 95 år gammel. Han var i mange år en av medisinsk mikrobiologis frontfigurer i Norge, betydde meget...
Oddmund Søvik, Pål Rasmus Njølstad, Hallvard Reigstad, Damien Brackman, Irene Teslo, Leif Brunvand
20.02.2001
Persisterende neonatal hyperinsulinemisk hypoglykemi er en sjelden tilstand, som i Vest-Europa og Nord-Amerika har en anslått hyppighet på 1 : 50 000 fødsler (1). I områder med mye inngifte, slik som...
Robert Bjerknes, Britt Skadberg, Pål Rasmus Njølstad
30.01.2001
Inhalasjonssteroidene ble introdusert tidlig i 1970-årene som et alternativ til perorale glukokortikosteroider i behandlingen av moderat og alvorlig astma. Inhalasjonssteroider reduserer hyppigheten...
Pål Rasmus Njølstad
20.09.2001
Barn skal ikke sees på som små voksne, men heldigvis er det de siste 50 år blitt en økende bevissthet om at barn likevel skal behandles med den respekt og omsorg vi behandler voksne med. Dette gjør...
Pål Rasmus Njølstad
20.08.2000
Det er omdiskutert hvorvidt kombinasjonsbehandling med østrogen og gestagen hos postmenopausale kvinner gir økt risiko for utvikling av endometriecancer. Imidlertid er det vist at tilskudd av...
Pål Rasmus Njølstad
10.08.2000
Fra starten har Norsk Pasientskadeerstatning mottatt 15 552 saker til behandling. Inntil 1997 økte saksmengden hvert år. Etter dette har den imidlertid vært stabil. I 1999 var det en svak økning i...
Pål Rasmus Njølstad
30.09.2000
En mann mente å ha fått induratio penis plastica som følge av urinveiskateterisering ved hjerteoperasjon, og viste til en artikkel han hadde funnet på Internett. Han fikk ikke medhold i nemnden. En...
Pål Rasmus Njølstad
30.08.2000
Det konkluderer forskere som har sammenliknet bruk av ibuprofen og indometacin ved behandling av persisterende ductus arteriosus hos premature barn (1). Den prospektive studien publiseres i New...
Pål Rasmus Njølstad
20.02.2000
Saken er behandlet i sekretariatet og nemnden for Norsk Pasientskadeerstatning og gjelder krav om erstatning og oppreisning med bakgrunn i at begge eggstokkene ble fjernet i forbindelse med avtalt...
Pål Rasmus Njølstad
10.11.2000
I barneårene pådrog en gutt seg sannsynligvis en hodeskade. Det skjedde i 1972. Et par år senere fikk han anfall med svimmelhet, bevissthetstap og dobbeltsyn. I 1988 ble han utredet ved sykehus...
Helge Ræder, Anders Molven, Pål Rasmus Njølstad
04.09.2012
Ny teknologi gjør at vi kan analysere et enormt antall biologiske variabler i enkeltindivider Figur 1 Strategien som Chen og medarbeidere brukte i jakten på en personlig og total molekylprofil. Til...
Britt Skadberg, Trond Markestad, Hallvard Reigstad, Robert Bjerknes, Gottfried Greve, Pål Rasmus Njølstad
02.09.2014
Dagfinn Aarskog En av de mest markante skikkelser i norsk pediatri, tidligere klinikksjef og professor emeritus Dagfinn Aarskog, døde 27.5. 2014, vel 85 år gammel. Professor Aarskog ble født i...