Robert Bjerknes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Robert Bjerknes

Ingvild Særvold Bruserud, Ninnie Helén Bakken Oehme, André Madsen, Karen Rosendahl, Robert Bjerknes, Mathieu Roelants, Pétur B. Júlíusson
21.04.2021
Nye norske data viser at medianalder for starten av puberteten hos norske jenter er seks måneder lavere enn tidligere antatt. Nye vekstkurver for norske jenter og gutter ble publisert i 2009 ( 1 )...
Pétur Benedikt Júlíusson, Jøran Hjelmesæth, Robert Bjerknes, Mathieu Roelants
03.10.2017
The Norwegian curves for body mass index published in 2009 included international cut-off values for overweight and obesity in children and adolescents. Here, we present an update of this curve which...
Pétur Benedikt Júlíusson, Jøran Hjelmesæth, Robert Bjerknes, Mathieu Roelants
02.10.2017
Internasjonale grenseverdier for overvekt og fedme hos barn og unge ble lagt inn på de norske kurvene for kroppsmasseindeks som ble publisert i 2009. Vi presenterer nå en oppgradert kurve der...
Bente Brannsether, Mathieu Roelants, Robert Bjerknes, Pétur Benedikt Júlíusson
22.11.2016
Body mass index (BMI) is used to diagnose overweight and obesity. Charts for sex- and age-adjusted body mass index, based on data from the Bergen Growth Study, have been published previously. We now...
Bente Brannsether, Mathieu Roelants, Robert Bjerknes, Pétur Benedikt Júlíusson
22.11.2016
Kroppsmasseindeks (BMI) brukes til å diagnostisere overvekt og fedme. Kurver for kjønns- og aldersjustert kroppsmasseindeks basert på tallmateriale fra Vekststudien i Bergen er tidligere publisert...
Pétur B. Júlíusson, Mathieu Roelants, Geir Egil Eide, Dag Moster, Anders Juul, Roland Hauspie, Per Erik Waaler, Robert Bjerknes
12.02.2009
Målinger av europeiske befolkningsgrupper har vist en langsom positiv trend i barns vekst – med en gradvis økning i slutthøyde på 0,3 – 3 cm for hver tiårsperiode ( 1  –  3 ). Denne utviklingen...
Pétur B. Júlíusson, Mathieu Roelants, Geir Egil Eide, Dag Moster, Anders Juul, Roland Hauspie, Per Erik Waaler, Robert Bjerknes
12.02.2009
Measurements of European populations have shown a slow, positive trend in children’s growth – with a gradual increase in final height by 0.3 – 3 cm for every decade ( 1  –  3 ). This development is...
Robert Bjerknes
20.02.2001
I historisk perspektiv gikk det lang tid før man innså barns spesielle medisinske behov, men i løpet av de siste vel 100 år har pediatrien vokst frem til å bli en av våre medisinske...
Robert Bjerknes, Britt Skadberg, Pål Rasmus Njølstad
30.01.2001
Inhalasjonssteroidene ble introdusert tidlig i 1970-årene som et alternativ til perorale glukokortikosteroider i behandlingen av moderat og alvorlig astma. Inhalasjonssteroider reduserer hyppigheten...
Pétur B. Júlíusson, Robert Bjerknes, Oddmund Søvik, Per Helge Kvistad
20.03.2001
Utvikling av ødemer etter oppstart av insulinbehandling ble først beskrevet av Leifer i 1928 (1). Det finnes relativt få tilfeller omtalt i litteraturen, og det er hovedsakelig rapportert voksne...
Jens P. Berg, Robert Bjerknes
03.11.2005
Molekylærdiagnostikken gir både pasient og lege en unik patofysiologisk beskrivelse og forståelse av grunnlaget for pasientens sykdom eller risiko for sykdom. Det er påvist endokrinologiske syndromer...
Kristoffer M. Brodwall, Pétur B. Júlíusson, Robert Bjerknes, Randi Hovland, Torunn Fiskerstrand
09.08.2011
Dersom man mistenker en udiagnostisert genetisk tilstand, kan det ofte være hensiktsmessig å rådføre seg med en genetiker. I utvalgte tilfeller vil det være indisert med genetisk testing for å...
Robert Bjerknes
04.10.2011
Butler, Gary Kirk, Jeremy Paediatric endocrinology and diabetes 407 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 40 ISBN 978-0-19-923222-2 Denne utgivelsen inngår i serien Oxford...
Britt Skadberg, Trond Markestad, Hallvard Reigstad, Robert Bjerknes, Gottfried Greve, Pål Rasmus Njølstad
02.09.2014
Dagfinn Aarskog En av de mest markante skikkelser i norsk pediatri, tidligere klinikksjef og professor emeritus Dagfinn Aarskog, døde 27.5. 2014, vel 85 år gammel. Professor Aarskog ble født i...