Gottfried Greve

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gottfried Greve

Trygve Kristiansen, Frank Olav Pettersen, Tore Lier, Sven Gudmund Hinderaker, Gottfried Greve, Kristine Mørch
18.02.2021
Schistosomiasis is a parasitic disease caused by blood flukes of the genus Schistosoma ( 1 ). The six main species that cause disease in humans are S. haematobium , S. mansoni , S. japonicum , S...
Trygve Kristiansen, Frank Olav Pettersen, Tore Lier, Sven Gudmund Hinderaker, Gottfried Greve, Kristine Mørch
15.02.2021
Schistosomiasis er en parasittær infeksjonssykdom forårsaket av blodikter i slekten Schistosoma ( 1 ). De seks viktigste artene som gir sykdom hos mennesker, er S. haematobium , S. mansoni , S...
Gottfried Greve, Elisabeth Leirgul
19.04.2007
Cor triatriatum er en sjelden tilstand, den utgjør 0,1 – 0,4 % av de medfødte hjertefeilene ( 1 ). Tilstanden er vanligvis venstresidig. Det er flere mulige forklaringer på utviklingen av cor...
Hege Svangtun, Gottfried Greve, Elisabeth Leirgul, Ansgar Berg
17.01.2008
Figur 1 Skjematisk fremstilling av en mulig sammenheng mellom lav fødselsvekt og kardiovaskulær sykdom i voksen alder Hjerte- og karsykdom er i dag den viktigste årsaken til tidlig sykelighet og død...
Anniken Hamang, Berge Solberg, Cathrine Bjorvatn, Gottfried Greve, Nina Øyen
11.06.2009
I nær fremtid vil samfunnet og helsevesenet stå overfor store utfordringer når det gjelder å yte hjelp til stadig nye pasientgrupper der man på grunn av hurtig utvikling innen genteknologi kan...
Charlotte Händler Vislie, Ragnhild Beate Mikkelsen, Per Ivar Hoff, Gottfried Greve
21.09.2006
Ved atrioventrikulær nodal reentrytakykardi er det to funksjonelle og anatomisk distinkte ledningsbaner i atrioventrikulærknuten (AV-knuten) ( 1 ). Den ene har høy ledningshastighet og lang...
Paul Joachim Thorsen, Ansgar Berg, Per Ivar Hoff, Gottfried Greve
05.10.2006
Allerede i 1856 beskrev Meissner et dødsfall som trolig skyldtes lang QT-syndrom ( 1 ). Senere rapporterte Möller de elektrokardiografiske karakteristika ( 2 ). I 1957 ga Jervell og Lange-Nielsen ut...
Asle Hirth, Gottfried Greve, Gunnar Alm Rosland, Lars Thomassen, Gunnar Norgård
20.03.2003
Åpentstående foramen ovale skyldes manglende tilhefting av septum primum mot septum secundum, og danner en potensiell forbindelse mellom høyre og venstre forkammer. Autopsistudier har vist en...
Gunnar Norgård, Gottfried Greve, Gunnar Alm Rosland, Ansgar Berg
21.04.2005
Hjertebilyd er vanlig hos barn (50 – 90 %), men som regel dreier det seg om fysiologiske bilyder hos hjertefriske barn ( 1  –  7 ). Bilyd kan også være tegn på alvorlig medfødt hjertesykdom, og noen...
Ansgar Berg, Gottfried Greve, Asle Hirth, Gunnar Alm Rosland, Gunnar Norgård
21.04.2005
Hyppigheten av medfødte hjertefeil blant levendefødte er omtrent 1 %. Dette er den største gruppen medfødte misdannelser. Minst 80 % av medfødte hjertefeil oppdages i første leveår, og en stor del av...
Helga Midtbø, Asle Hirth, Gunnar Norgård, Gottfried Greve
01.12.2005
Infeksiøs endokarditt har en insidens på 4,2 per 100 000 for befolkningen generelt ( 1 ). Ved flere medfødte hjertefeil er det en betydelig økt risiko for infeksiøs endokarditt. Pasienter med...
Britt Skadberg, Trond Markestad, Hallvard Reigstad, Robert Bjerknes, Gottfried Greve, Pål Rasmus Njølstad
02.09.2014
Dagfinn Aarskog En av de mest markante skikkelser i norsk pediatri, tidligere klinikksjef og professor emeritus Dagfinn Aarskog, døde 27.5. 2014, vel 85 år gammel. Professor Aarskog ble født i...