Arne E. Vaaler

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Arne Vaaler er overlege ved psykiatrisk akuttseksjon, St. Olavs hospital og professor ved NTNU.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Arne E. Vaaler
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media