Ole Bernt Fasmer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Bernt Fasmer

Tore Gude, Per Vaglum, Tor Anvik, Anders Bærheim, Ole Bernt Fasmer, Hilde Grimstad, Are Holen
28.01.2021
Norske medisinstudenter har ikke så gode ferdigheter i klinisk kommunikasjon ved studieslutt som man kunne ønske. Flere forbedringer er iverksatt, men undervisningen har ytterligere...
Ole Bernt Fasmer, Ketil Joachim Oedegaard
23.09.2004
Migrene, depresjoner og angstlidelser er vanlig i befolkningen, med en livstidsprevalens på 10 – 20 % ( 1 , 2 ). Tidligere snakket man ofte om en migrenepersonlighet, et menneske preget av...
Tore Gude, Tor Anvik, Anders Bærheim, Ole Bernt Fasmer, Hilde Grimstad, Per Hjortdahl, Are Holen, Terje Risberg, Per Vaglum
28.08.2003
Trening i ulike former for klinisk kommunikasjon har betydning for kvaliteten på diagnostikk, behandling og oppfølging i kontakten med pasienter ved både somatiske og psykiatriske sykdommer ( 1 , 2...
Arne E. Vaaler, Ole Bernt Fasmer
23.04.2013
Det er gjort en rekke metaanalyser vedrørende forskjeller mellom antidepressive legemidler og placebo. Det er mulig å kritisere metodevalget i alle slike arbeider. Vi viser til to arbeider som anses...
Arne E. Vaaler, Ole Bernt Fasmer
23.04.2013
A number of meta-analyses have been conducted with regard to differences between antidepressant drugs and placebo. It is possible to criticise the choice of methodology in all such studies. We refer...
Arne E. Vaaler, Ole Bernt Fasmer
19.02.2013
Antidepressant drugs are less effective than the extent of their use would indicate. These drugs are fraught with side effects that call for more caution in prescribing them. Illustration: Stein...
Arne E. Vaaler, Ole Bernt Fasmer
19.02.2013
Antidepressive legemidler er mindre effektive enn det det omfattende forbruket skulle tilsi. Preparatene er beheftet med bivirkninger som tilsier større forsiktighet i forskrivningen. Illustrasjon...