Kommentar

Adrenalin ved AHLR?

Kristian Lexow
Stavanger Universitetssjukehus
Interessekonflikt:  Nei

Dette er spennende og viktig forskning fra et ledende norsk forskningssenter. Det blir interessant å se om andre/nye studier kan bekrefte disse resultatene, og om de får følger for de neste internasjonale retningslinjene for AHLR som planlegges i 2015. Antakelig må flere studier til før ILCOR og ERC konkluderer om man skal gå bort fra anbefalingen om adrenalin som standardmedikament ved AHLR eller evt. anbefale en justert (redusert?) dose. NRR vil på dette punktet forholde seg til hva de internasjonale guidelines til enhver tid sier. Hvis man kommer til å konkludere med å ta bort adrenalin som anbefalt rutinemedikament ved AHLR, vil dette føre til en ytterligere forenkling av stansbehandlingen.

Published: 23.01.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media