Kommentar

Adrenalin ved aHLR

Dag Strand
Teres Stokkan,Fjordgt.68,7010 Trondheim
Interessekonflikt:  Nei

Disse resultatene er svært interessante,og føyer seg inn i rekken av flere studier som har satt spørsmålstegn ved nytten av å gi adrenalin i.v. under resuscitering.Jeg stiller meg imidlertid ett spørsmål; Er det mulig at dosen adrenalin på 1 mg man har hatt for vane å gi i repeterte doser ved resuscitering av voksne er for høy? Kunne man tenke seg andre resultater ved doser på f.eks 0,1 mg? Kan det mao være doseringen det er noe "galt" med,og ikke medikamentet per se?

Published: 08.01.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media