Haakon Sjursen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Haakon Sjursen

Olav Lutro, Kristine Lillebø, Johannes Cornelis Schrama, Håvard Dale, Haakon Sjursen
20.12.2016
Joint pain can have many causes. Immunological and infectious diseases, as well as trauma, must be considered. A good case history can put us on the right track early on. A Norwegian man in his...
Olav Lutro, Kristine Lillebø, Johannes Cornelis Schrama, Håvard Dale, Haakon Sjursen
20.12.2016
Leddsmerter kan ha mange årsaker. Traumatiske, immunologiske og infeksiøse lidelser må vurderes. En god anamnese kan sette oss på rett spor tidlig. En norsk mann i 60-årene ble innlagt i medisinsk...
Oddbjørn Brubakk, Arvid Bjørneklett, Haakon Sjursen, Bjørg Viggen
09.08.2007
De siste tiår har det vært mye oppmerksomhet omkring mikrobers utvikling av resistens mot en rekke antimikrobielle midler ( 1 ). Overvåking av bruken av slike midler er ansett som en viktig metode...
Haakon Sjursen
04.12.2008
Denne pasienten hadde et klassisk toksisk sjokk-syndrom med feber, hypotensjon og multiorgansvikt ( 1 ). Stafylokokkene produserte toksisk sjokk-syndrom toksin-1 (TSST-1) og stafylokokk eksfoliativt...
Haakon Sjursen
20.11.2001
Tegn på sepsis og langvarig feber hos pasient med medfødt hjertefeil eller ervervet hjerteklaffesykdom skal gi mistanke om infeksiøs endokarditt, og pasienten skal snarest innlegges i sykehus. Hos...
Steinar Skrede, Haakon Sjursen, Claus Ola Solberg
20.11.2001
Akutt bakteriell meningitt er en akutt infeksiøst betinget inflammasjon i pia og arachnoidea. Infeksjonen griper imidlertid ofte over på hjernen, subcortex og de perifere nervene og forårsaker...
Ingrid Miljeteig, Steinar Skrede, Jørund Langørgen, Rune Haaverstad, Ola Jøsendal, Haakon Sjursen, Ole Frithjof Norheim
07.05.2013
IVDUs are particularly prone to infectious endocarditis, with a lifetime incidence of 1 – 11 % ( 1 , 2 ). Among the estimated 8 200 to 11 500 IVDUs living in Norway ( 3 ), there are indications of an...
Haakon Sjursen
28.01.2010
HACEK er et akronym som refererer til en gruppe taksonomisk ulike bakterier med en rekke fellestrekk. Det står for Haemophilus parainfluenzae, Aggregatibacter (A aphrophilus, A actinomycetemcomitans...
Haakon Sjursen
15.11.2011
Nocardiose er en svært uvanlig bakterieinfeksjon i vårt land. Bakterien finnes i jord over store deler av verden. Smitte skjer fra insekt- og dyrebitt eller etter forurensning med jord av sår eller...
Håkon Reikvam, Øystein Power, Pål Høvding, Paul Christoffer Lindemann, Haakon Sjursen
26.06.2012
En tidligere frisk mann i 30-årene utviklet intense knesmerter etter elektiv artroskopisk knekirurgi. Grundige kliniske overveielser og laboratoriediagnostiske funn var viktig for å stille riktig...
Erna Harboe, Jan Kristian Damås, Roald Omdal, Stig S. Frøland, Haakon Sjursen
04.09.2012
Revmatoid artritt er en autoimmun sykdom som klinisk karakteriseres av kronisk inflammasjon i ledd og som kan medføre betydelig funksjonstap og sykelighet. En mindre andel av pasientene får også...
Erna Harboe, Jan Kristian Damås, Roald Omdal, Stig S. Frøland, Haakon Sjursen
30.10.2012
Emilio Besada utdyper og presiserer i sitt innlegg hvordan rituximabbehandling griper inn i immunsystemet. Vi takker for gode tilleggsopplysninger som vi slutter oss til.
Haakon Sjursen
23.04.2013
Warrell, David A. Cox, Timothy M. D. Firth , John Oxford texbook of medicine: infection 900 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 95 ISBN 978-0-19-965213-6 Oxford texbook of...
Haakon Sjursen
08.01.2013
Zaas, Aimee Anderson, Deverick J. Hanson, Kimberly E. Oxford American handbook of infectious diseases 770 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 35 ISBN 978-0-19-538013-2...
Paul Christoffer Lindemann, Bjørg C. Haldorsen, Ingrid Smith, Haakon Sjursen, Haima Mylvaganam
28.05.2013
Aminoglykosider er potente antibiotika som er spesielt godt egnet til bruk ved alvorlige infeksjoner. I kombinasjon med et celleveggsantibiotikum har det fortsatt en viktig plass i empirisk...
Ingrid Miljeteig, Steinar Skrede, Jørund Langørgen, Rune Haaverstad, Ola Jøsendal, Haakon Sjursen, Ole Frithjof Norheim
07.05.2013
Pasienter som injiserer medikamenter og illegale rusmidler er ekstra utsatt for infeksiøs endokarditt, med en livstidsinsidens på 1 – 11 % ( 1 , 2 ). Det antas at det er mellom 8 200 og 11 500...