Jan Kristian Damås

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Kristian Damås

Jan Kristian Damås
20.03.2002
Vedvarende aktivering av immunsystemet synes å være involvert i utviklingen av kronisk hjertesvikt. Man har tidligere funnet økte nivåer av inflammatoriske cytokiner som tumornekrosefaktor (TNF)- α...
Erna Harboe, Jan Kristian Damås, Roald Omdal, Stig S. Frøland, Haakon Sjursen
04.09.2012
Revmatoid artritt er en autoimmun sykdom som klinisk karakteriseres av kronisk inflammasjon i ledd og som kan medføre betydelig funksjonstap og sykelighet. En mindre andel av pasientene får også...
Erna Harboe, Jan Kristian Damås, Roald Omdal, Stig S. Frøland, Haakon Sjursen
30.10.2012
Emilio Besada utdyper og presiserer i sitt innlegg hvordan rituximabbehandling griper inn i immunsystemet. Vi takker for gode tilleggsopplysninger som vi slutter oss til.