Stig S. Frøland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stig S. Frøland

Stig S. Frøland, Tore Abrahamsen, Per Ivar Gaarder, Gunnar Husby, Finn G.B. Wisløff
07.06.2021
Jacob Birger Natvig ble født 6. desember 1934 og døde 2. april 2021. En av grunnleggerne av innen moderne norsk immunologi med en sentral rolle i norsk forskning har forlatt oss. Etter medisinsk...
Stig S. Frøland
19.08.2019
Frederik Emil Juul og Jørgen Valeur ønsker å innføre betegnelsen tarmflorabehandling for den behandlingsformen som i engelskspråklig litteratur kalles «fecal microbiota transplantation » eller, i...
Stig S. Frøland
29.11.2006
I 1967 uttalte den daværende amerikanske helsedirektør, William H. Stewart (f. 1921): «It is time to close the book on infectious diseases and shift all national attention to the new dimensions of...
Stig S. Frøland
23.02.2006
Vanlig variabel immunsvikt (common variable immunodeficiency) er den vanligste av de primære (medfødte) immunsviktsykdommene ( 1 ). Tilstanden ses omtrent like ofte hos menn som hos kvinner og kan...
Jon Henrik Laake, Jon Bragi Bergmann, Fridtjov Riddervold, Arvid Bjørneklett, Pål Aukrust, Stig S. Frøland
20.05.2004
Vi er ikke så bekymret for at våre anbefalinger står i kontrast til synspunktene til dem Else Høibraaten & Burkhard Vangerow omtaler som «mange spesialister verden over». Salget av Xigris har så...
Jon Henrik Laake, Jon Bragi Bergmann, Fridtjov Riddervold, Arvid Bjørneklett, Pål Aukrust, Stig S. Frøland
18.03.2004
Legemidlet Xigris er nylig lansert av Eli Lilly som behandling for alvorlig sepsis. Virkestoffet i legemidlet er rekombinant humant aktivert protein C. Dokumentasjonen som ligger til grunn for...
Stig S. Frøland
20.11.2003
Det har skjedd store fremskritt i HIV-behandlingen etter at AIDS-diagnosen ble stilt for første gang i Norge i 1983, men store utfordringer gjenstår I januar 1983 ble AIDS-diagnosen stilt i Norge for...
Hilde Berner Hammer*, Pål Aukrust, Stig S. Frøland
20.02.2002
I 1998 kom en ny type antiastmatisk medikasjon, leukotrienantagonisten Singulair med det generiske navnet montelukast, på markedet i Norge. Internasjonalt finnes også leukotrienantagonistene...
Ulf K. Zätterstrøm, Bjørn M. Hokland, Mette Walberg, Audun Stubhaug, Trond Mogens Aaløkken, Stig S. Frøland
20.08.2002
Pasienten var en 48 år gammel kvinne med lett hypertensjon og moderate leddplager. Tidligere var hun operert på venstre side med radikal mastoidektomi grunnet kolesteatom. Hun var storrøyker (> 30...
Lars Gullestad, Halfdan Aass, Arne K. Andreassen, Halfdan Ihlen, Svein Simonsen, John Kjekshus, Lisbeth Wikeby, Sigurd Nitter-Hauge, Jan G. Fjeld, Egil Lien, Thor Ueland, Stig S. Frøland, Pål Aukrust
20.06.2001
I de siste årene har det vært en betydelig fremgang i behandlingen av kronisk hjertesvikt. Kirurgisk behandling (bypassoperasjoner og behandling av klaffefeil) og medisinsk behandling med nye...
Stig S. Frøland
30.11.2001
I år er det 20 år siden sykdommen vi i dag kaller AIDS, ble omtalt første gang. På disse årene har AIDS-epidemien utviklet seg til å bli et av de helt store globale helseproblemer, og sykdommen hadde...
Stig S. Frøland
10.02.2001
I vestlige land er det skjedd store fremskritt i behandlingen av HIV-infeksjon siden 1996. Nye og mer potente medikamenter mot viruset er blitt tilgjengelige, i tillegg til nye molekylærbiologiske...
Stig S. Frøland
30.01.2001
Primær immunsvikt-sykdommer (PID) representerer en gruppe oftest medfødte sykdommer som i de fleste tilfeller skyldes mutasjoner i gener av essensiell betydning for normal utvikling og/eller funksjon...
Stig S. Frøland
04.03.2011
Washer, Peter Emerging infectious diseases and society 191 s. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2010. Pris USD 85 ISBN 978-0-230-22132-1 I 1967 uttalte den daværende amerikanske helsedirektøren,...
Stig S. Frøland
07.08.2012
Pepin, Jacques The origins of AIDS 293 s, tab, ill. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. Pris GBP 18 ISBN 978-0-521-18637-7 Temaet er hivvirusenes opprinnelse og de mange kompliserte...
Erna Harboe, Jan Kristian Damås, Roald Omdal, Stig S. Frøland, Haakon Sjursen
04.09.2012
Revmatoid artritt er en autoimmun sykdom som klinisk karakteriseres av kronisk inflammasjon i ledd og som kan medføre betydelig funksjonstap og sykelighet. En mindre andel av pasientene får også...
Erna Harboe, Jan Kristian Damås, Roald Omdal, Stig S. Frøland, Haakon Sjursen
30.10.2012
Emilio Besada utdyper og presiserer i sitt innlegg hvordan rituximabbehandling griper inn i immunsystemet. Vi takker for gode tilleggsopplysninger som vi slutter oss til.
Stig S. Frøland
05.08.2014
I kampen mot smittsomme sykdommer må tvang anvendes sjelden, men effektivt. Samtidig må rettssikkerheten ivaretas. Er dagens tvangstiltak etter smittevernloven effektive nok når de trengs? I løpet av...