Erna Harboe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erna Harboe

Erna Harboe, Rolf Reiersen, Mona Holberg-Petersen, Olav B. Natås
06.02.2003
Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) er nå endemisk i store deler av verden. Infeksjoner med disse bakteriene er vanskelige å behandle fordi det finnes få effektive antibiotika. I 2001 ble...
Erna Harboe, Lasse Gøransson, Klaus Wildhagen, Roald Omdal
16.06.2005
Mykofenolatmofetil er et immunsuppressivt medikament som er best kjent fra transplantasjonsmedisinen, der det siden tidlig i 1990-årene er blitt brukt sammen med ciklosporin og kortikosteroider for å...
Erna Harboe, Jan Kristian Damås, Roald Omdal, Stig S. Frøland, Haakon Sjursen
04.09.2012
Revmatoid artritt er en autoimmun sykdom som klinisk karakteriseres av kronisk inflammasjon i ledd og som kan medføre betydelig funksjonstap og sykelighet. En mindre andel av pasientene får også...
Erna Harboe, Jan Kristian Damås, Roald Omdal, Stig S. Frøland, Haakon Sjursen
30.10.2012
Emilio Besada utdyper og presiserer i sitt innlegg hvordan rituximabbehandling griper inn i immunsystemet. Vi takker for gode tilleggsopplysninger som vi slutter oss til.