Erna Harboe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Erna Harboe (f. 1968) er ph.d. innenfor klinisk immunologi, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer og avdelingsoverlege ved Medisinsk avdeling, Stavanger universitetssjukehus.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Artikler av Erna Harboe
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media