Erfaringsbaserte materialer og selvstendige leger

Vegard Bruun Wyller, Erik Thaulow, Lars Aaberge, Gaute Døhlen Om forfatterne

Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1637

Dette innlegget i Tidsskriftet nr. 17/2011 s. 1637 skulle begynt slik:

I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2011 rapporterte vi våre erfaringer med en ny behandling av barn med hjertefeil…

Vi beklager feilen.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler