Erfaringsbaserte materialer og selvstendige leger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1637

  Dette innlegget i Tidsskriftet nr. 17/2011 s. 1637 skulle begynt slik:

  I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2011 rapporterte vi våre erfaringer med en ny behandling av barn med hjertefeil…

  Vi beklager feilen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media