Erfaringsbaserte materialer og selvstendige leger

Vegard Bruun Wyller, Erik Thaulow, Lars Aaberge, Gaute Døhlen Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1637

Dette innlegget i Tidsskriftet nr. 17/2011 s. 1637 skulle begynt slik:

I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2011 rapporterte vi våre erfaringer med en ny behandling av barn med hjertefeil…

Vi beklager feilen.

Anbefalte artikler