Gaute Døhlen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gaute Døhlen

Simone Goa Diab, Gaute Døhlen, Egil Seem, Thomas Möller
11.03.2019
De fleste barn med komplekse medfødte hjertefeil overlever i dag til voksen alder. Kirurgisk palliasjon med Fontan-sirkulasjon har revolusjonert behandlingen av de mest utfordrende pasientene med...
Jarle Jortveit, Leif Eskedal, Jakob Klcovansky, Gaute Døhlen, Henrik Holmstrøm
26.01.2019
Infective endocarditis is a bacterial or fungal infection that affects the inner lining of the heart (endocardium) and heart valves ( 1 ). Approximately 1 % of live-born children are affected by a...
Jarle Jortveit, Leif Eskedal, Jakob Klcovansky, Gaute Døhlen, Henrik Holmstrøm
17.01.2019
Infeksiøs endokarditt er en bakterie- eller soppinfeksjon som affiserer hjertets indre hinne (endokard) og hjerteklaffene ( 1 ). Medfødte hjertefeil affiserer omtrent 1 % av levendefødte barn og er i...
Gaute Døhlen, Teresa Farstad
20.05.2001
I 1993 lanserte The International Neonatal Network en ny skåre utviklet for å estimere initial risiko for død for premature med fødselsvekt< 1 500 g, såkalt Clinical Risk Index for Babies (CRIB-...
Vegard Bruun Wyller, Erik Thaulow, Lars Aaberge, Gaute Døhlen
06.09.2011
I Tidsskriftet nr. 15/2011 rapporterte vi våre erfaringer med en ny behandling av barn med hjertefeil ( 1 ). Viktige prinsipielle spørsmål er påpekt i to ledsagende lederartikler ( 2 , 3 ). Burde vi...
Vegard Bruun Wyller, Lars Aaberge, Erik Thaulow, Gaute Døhlen
01.07.2011
I løpet av de siste tiårene har perkutane kateterbaserte behandlingsmetoder vunnet stadig større innpass, ofte som et alternativ til tradisjonelle kirurgiske prosedyrer. Innenfor det kardiologiske...
Vegard Bruun Wyller, Erik Thaulow, Lars Aaberge, Gaute Døhlen
18.10.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1637 Dette innlegget i Tidsskriftet nr. 17/2011 s. 1637 skulle begynt slik: I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2011 rapporterte vi våre erfaringer med en ny behandling av...