Erik Thaulow

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Thaulow

Otto A. Smiseth, Thor Edvardsen, Erik Thaulow, Arnt Fiane
13.01.2020
Sigurd Nitter-Hauge døde 11. oktober 2019 etter lengre tids sykdom, 86 år gammel. Nitter-Hauge var professor i kardiologi ved Universitetet i Oslo og avdelingsoverlege ved Medisinsk...
Vegard Bruun Wyller, Erik Thaulow, Jan P. Amlie
02.11.2006
Peter Schuster har i Tidsskriftet nr. 17/2006 en interessant artikkel om synkope hos barn og unge voksne ( 1 ). Vi vil gjerne komme med noen innvendinger og utfyllende kommentarer. Innvendingene...
Per G. Bjørnstad, Bjarne Smevik, Henrik Holmstrøm, Erik Thaulow, Petter S. Hagemo, Halfdan Ihlen, Reidar Bjørnerheim*, Harald L. Lindberg, Egil Seem, Tor Inge Tønnessen, Olav Hustveit, Erik Fosse
14.08.2003
Lukking av atrieseptumdefekter i fossa ovalis ved hjelp av katetre har vært forsøkt siden 1960-årene ( 1 ). En rekke lukkeinnretninger etter «paraplyprinsippet» er blitt brukt, med større eller...
Ellen Ruud, Henrik Holmstrøm, Erik Thaulow
15.05.2003
Klinisk symptomgivende trombose sees hos 1 – 2 % av barn med kompleks hjertesykdom ( 1 ), mens rapportert dødelighet hos barn med trombose etter hjertekirurgi er 40 – 100 % ( 2 ). Mest utsatt er barn...
Per G. Bjørnstad, Jostein Westvik, Renate Rian, Erik Thaulow, Petter S. Hagemo, Svein Jan Sørland
10.04.2000
Åpen ductus arteriosus som persisterer etter fødselen og gir kontinuerlig bilyd, er en vanlig medfødt hjertefeil. Avhengig av størrelse gir dette mer eller mindre volumbelastning av venstre...
Erik Thaulow, Harald Lindberg, Gunnar Norgård, Per Lunde, Jardar Hals
10.03.2000
Moderne operasjonsteknikker og bedrede diagnostiske og medisinske behandlingsrutiner har bidratt til at overlevelsen er blitt forbedret for pasienter med medfødte hjertefeil. Om lag 1 % av dem som...
Henrik Holmstrøm, Erik Thaulow
21.04.2005
Klinisk undersøkelse av barn med hjertefeil har høy treffsikkerhet, men er den god nok? Dette nummer av Tidsskriftet inneholder to artikler fra Barneklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus om...
Vegard Bruun Wyller, Erik Thaulow, Lars Aaberge, Gaute Døhlen
06.09.2011
I Tidsskriftet nr. 15/2011 rapporterte vi våre erfaringer med en ny behandling av barn med hjertefeil ( 1 ). Viktige prinsipielle spørsmål er påpekt i to ledsagende lederartikler ( 2 , 3 ). Burde vi...
Vegard Bruun Wyller, Lars Aaberge, Erik Thaulow, Gaute Døhlen
01.07.2011
I løpet av de siste tiårene har perkutane kateterbaserte behandlingsmetoder vunnet stadig større innpass, ofte som et alternativ til tradisjonelle kirurgiske prosedyrer. Innenfor det kardiologiske...
Vegard Bruun Wyller, Erik Thaulow, Lars Aaberge, Gaute Døhlen
18.10.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1637 Dette innlegget i Tidsskriftet nr. 17/2011 s. 1637 skulle begynt slik: I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2011 rapporterte vi våre erfaringer med en ny behandling av...