Lars Aaberge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Aaberge

Nicolai Tegn, Michael Abdelnoor, Lars Aaberge, Knut Endresen, Lars Gullestad, Bjørn Bendz
13.09.2016
Takk til Tidsskriftet for den hyggelige omtalen av After Eighty-studien ( 1 , 2 ). Vi har imidlertid behov for å kommentere Erik Øies lederartikkel, hvor han stiller spørsmål vedrørende seleksjonen...
Lars Aaberge
20.11.2002
Behandlingsrefraktær angina pectoris foreligger når medikamentell behandling ikke gir tilfredsstillende symptomlindring og revaskularisering ikke er mulig på grunn av diffuse og uttalte koronare...
Lars Aaberge
23.08.2016
Tilbud om utredning av akutt hjerteinfarkt avhenger av pasientens bosted og kjønn. Slik bør det ikke være. Med ferske tall fra Norsk hjerteinfarktregister bringer Jortveit og medarbeidere oss ny...
Lars Aaberge
23.08.2016
Patients’ gender and place of residence determine their options for assessment of acute myocardial infarction. That should not be the case. Drawing on fresh figures from the Norwegian Myocardial...
Vegard Bruun Wyller, Erik Thaulow, Lars Aaberge, Gaute Døhlen
06.09.2011
I Tidsskriftet nr. 15/2011 rapporterte vi våre erfaringer med en ny behandling av barn med hjertefeil ( 1 ). Viktige prinsipielle spørsmål er påpekt i to ledsagende lederartikler ( 2 , 3 ). Burde vi...
Vegard Bruun Wyller, Lars Aaberge, Erik Thaulow, Gaute Døhlen
01.07.2011
I løpet av de siste tiårene har perkutane kateterbaserte behandlingsmetoder vunnet stadig større innpass, ofte som et alternativ til tradisjonelle kirurgiske prosedyrer. Innenfor det kardiologiske...
Vegard Bruun Wyller, Erik Thaulow, Lars Aaberge, Gaute Døhlen
18.10.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1637 Dette innlegget i Tidsskriftet nr. 17/2011 s. 1637 skulle begynt slik: I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2011 rapporterte vi våre erfaringer med en ny behandling av...