Vegard Bruun Wyller

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vegard Bruun Wyller

Succora Olivia Nordin, Hilde Mjell Donkor, Vegard Bruun Wyller, Teresa Farstad, Arne Borthne, Atle Moen, Anne Lee Solevåg
05.03.2018
Perikarditt med gule stafylokokker er beskrevet hos voksne ( 1 ) og barn ( 2 ). Kardiale manifestasjoner av bakteriemi med gule stafylokokker er imidlertid sjelden blant friske immunkompetente barn...
Vegard Bruun Wyller
28.06.2007
Giftinformasjonen, Sosial- og helsedirektoratet Farlig eller ufarlig? Forgiftningsuhell hos barn – forebygging og førstehjelp. 125 s, tab. Bergen: Dialogen, 2007. Pris NOK 198 ISBN 978-82-92382-07-3...
Vegard Bruun Wyller, Inger Elisabeth Silberg
13.08.2009
Hvordan behandle persisterende ductus arteriosus hos for tidlig fødte barn? Den faglige uenigheten er stor, noe som bunner i mangelfull dokumentasjon kombinert med ulike etiske og...
Vegard Bruun Wyller
19.10.2006
Kunnskapssenterets arbeid, som undertegnede var faglig leder for, besto i å oppsummere « det vitenskapelige grunnlaget for diagnostikk og behandling av postviralt/kronisk utmattelsessyndrom» (min...
Vegard Bruun Wyller
24.08.2006
Dent, John A. Harden, Ronald M. A practical guide for medical teachers 2. utg. 436 s, tab, ill. Oxford: Elsevier, 2005. Pris GBP 40 ISBN 0-433-10083-7 Ronald M. Harden er professor i medisinsk...
Vegard Bruun Wyller, Erik Thaulow, Jan P. Amlie
02.11.2006
Peter Schuster har i Tidsskriftet nr. 17/2006 en interessant artikkel om synkope hos barn og unge voksne ( 1 ). Vi vil gjerne komme med noen innvendinger og utfyllende kommentarer. Innvendingene...
Vegard Bruun Wyller
08.06.2006
Jeg har ikke skrevet (eller ment) at «målinger av autonom aktivitet er fraværende i norsk forskning», slik Undeland & Berstad hevder. Mine to hovedpoenger var som følger. Det autonome...
Vegard Bruun Wyller, Per Brodal
24.08.2006
En integrert, problembasert studieplan for medisinerutdanningen i Oslo har i år sitt tiårsjubileum. Selv om effektene av reformen ikke er avklart, bør reformens grunnprinsipper hegnes om Det er i...
Vegard Bruun Wyller
24.08.2006
Kronisk tretthetssyndrom, også kalt kronisk utmattelsessyndrom (myalgisk encefalopati; CFS/ME) diagnostiseres på grunnlag av kliniske kriterier. Det er utarbeidet flere kriteriesett; mest brukt er de...
Vegard Bruun Wyller
23.03.2006
Historien om barnet med apné er lærerik på flere måter. Et av de viktigste generelle poengene favnes av ordene «autonom dysfunksjon». Det autonome nervesystemet har avgjørende betydning for...
Vegard Bruun Wyller
04.11.2004
Taasen, Inger Havnes, Anton Lauvås, Per Mappevurdering – av og for læring 240 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. ISBN 82 -05- 32944 - 3 Mappevurdering er blitt et sentralt begrep i moderne...
Vegard Bruun Wyller, Torgeir Bruun Wyller
04.11.2004
Erlend Hem & Jon Håvard Loge imøtegår i Språkspalten i Tidsskriftet nr. 18/2004 vår argumentasjon om at «kronisk utmattelsessyndrom» bør være den norske betegnelsen på «chronic fatigue syndrome...
Vegard Bruun Wyller, Torgeir Bruun Wyller
23.09.2004
Sykdommen som på engelsk ofte kalles chronic fatigue syndrome har fått mange betegnelser, og navnsettingen vekker sterke reaksjoner blant representanter for pasientene ( 1 ). I Tidsskriftet har...
Charlotte Haug, Vegard Bruun Wyller
26.06.2003
En rekke av spesialforeningene i Legeforeningen har sine egne tidsskrifter eller medlemsblad. Mange har en klar faglig profil med artikler som både i form og innhold grenser opp mot det som...
Vegard Bruun Wyller
30.10.2001
Standardiserte pasienter betegner frivillige personer som er trent opp til å presentere en sykehistorie og simulere symptomer typiske for bestemte sykdommer. I USA er dette hyppig brukt i forbindelse...
Vegard Bruun Wyller
10.11.2001
I en undersøkelse publisert i juninummeret av Academic Medicine dokumenteres det hvordan underordnede leger endrer sin praksis med hensyn til å rekvirere supplerende undersøkelser, når de på forhånd...
Vegard Bruun Wyller
11.03.2014
The debate on the right to conscientious objection is an illustration of the liberal dilemma. Society must protect the freedom of conscience and ensure this right to conscientious objection – if not...
Vegard Bruun Wyller
01.10.2013
Patient autonomy must be interpreted in a social context and does not exempt health workers from their responsibility. Legislation which is based on patient autonomy provides no guarantee that the...
Vegard Bruun Wyller, Sven Erik Gisvold, Egil Hagen, Rune Heggedal, Arnulf Heimdal, Kjetil Karlsen, Jannicke Mellin-Olsen, Jan Størmer, Ivar Thomsen, Torgeir Bruun Wyller
19.03.2013
Norway has the preconditions for world-class health services. They should enjoy the confidence of all social strata, be organised by the state and provide maximum benefit in exchange for the...
Vegard Bruun Wyller
11.03.2014
The debate on the right to conscientious objection is an illustration of the liberal dilemma. Society must protect the freedom of conscience and ensure this right to conscientious objection – if not...