Annonse
Annonse

Knut-Arne Wensaas

Artikler av Knut-Arne Wensaas

Inger Johanne Bakken, Knut-Arne Wensaas, Kari Furu, Gry Marysol Grøneng, Camilla Stoltenberg, Simon Øverland, Siri Eldevik Håberg
01.09.2017
In Norway, everybody who has completed primary and lower secondary school has a statutory right to education at the upper secondary level. Most of those eligible make use of this option, and in 2015...
Inger Johanne Bakken, Knut-Arne Wensaas, Kari Furu, Gry Marysol Grøneng, Camilla Stoltenberg, Simon Øverland, Siri Eldevik Håberg
23.08.2017
I Norge har alle med fullført grunnskole lovfestet rett til tilbud om heltids treårig videregående opplæring. De fleste benytter seg av dette tilbudet, og i 2015 var 92,2 % av ungdommene i...
Inger Johanne Bakken, Knut-Arne Wensaas, Gry Marysol Grøneng, Atle Fretheim, Camilla Stoltenberg, Knut Inge Klepp, Siri Eldevik Håberg, Simon Øverland
23.05.2017
In Norway, everyone who has completed basic schooling has a statutory right to a full-time, three-year course of upper secondary education. Most young people take advantage of this offer, and in 2015...
Inger Johanne Bakken, Knut-Arne Wensaas, Gry Marysol Grøneng, Atle Fretheim, Camilla Stoltenberg, Knut Inge Klepp, Siri Eldevik Håberg, Simon Øverland
23.05.2017
I Norge har alle med fullført grunnskole lovfestet rett til tilbud om heltids treårig videregående opplæring. De fleste unge benytter seg av dette tilbudet, og i 2015 var over 90 % av alle i alderen...
Inger Johanne Bakken, Knut-Arne Wensaas, Gry Marysol Grøneng, Atle Fretheim, Camilla Stoltenberg, Knut Inge Klepp, Siri Eldevik Håberg, Simon Øverland
04.05.2017
I Norge har alle med fullført grunnskole lovfestet rett til tilbud om heltids treårig videregående opplæring. De fleste unge benytter seg av dette tilbudet, og i 2015 var over 90 % av alle i alderen...
Knut-Arne Wensaas, Nina Langeland, Guri Rørtveit
06.09.2007
Høsten 2004 ble Bergen rammet av en epidemi med giardiasis hvor ca. 1 300 pasienter fikk påvist Giardia lamblia i avføringsprøve. Et så omfattende utbrudd av giardiasis er aldri tidligere registrert...
Guri Rørtveit, Knut-Arne Wensaas
16.12.2004
Flere enn 35 000 bergensere har i høst vært utsatt for smitte med parasitten Giardia lamblia. Epidemien har satt smittevernberedskapen på prøve Infeksjon med Giardia lamblia (giardiasis) skyldes...
Sverre Rørtveit, Steinar Hunskår, Knut-Arne Wensaas, Kristian A. Simonsen, Guro Rørtveit
17.06.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 675 – 9 I litteraturlisten er korrekt gjengivelse av referanse 5 og referanse 15 som følger: 5. Folkehelseinstituttet. Statusrapport om ny influensa A (H1N1) versjon...
Sverre Rørtveit, Steinar Hunskår, Knut-Arne Wensaas, Kristian A. Simonsen, Guri Rørtveit
08.04.2011
Verdas helseorganisasjon (WHO) melde i april 2009 om epidemisk spreiing av eit nytt influensa A(H1N1)-virus i Mexico, USA og Canada ( 1 ). Organisasjonen definerte 11. juni influensaen som ein...
Knut-Arne Wensaas
10.01.2012
Pasienter med gjennomgått giardiasis har økt risiko for irritabel tarm-syndrom og kronisk utmattelse. Det er forsket lite på giardiainfeksjon og mulige langtidseffekter til tross for at Giardia er...