Knut-Arne Wensaas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Allmennmedisinsk forskningsenhet

NORCE Norwegian Research Centre

Bergen

Han har bidratt med idé, planlegging og utforming, revisjon og endelig godkjenning av manuskriptet.

Knut-Arne Wensaas er spesialist i allmennmedisin og seniorforsker.

Artikler av Knut-Arne Wensaas
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media