Knut-Arne Wensaas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut-Arne Wensaas

Ishita Barua, Ingrid Prytz Berset, Petter Hære, Knut-Arne Wensaas, Michael Bretthauer
17.02.2020
Innføring av nasjonalt program for tarmscreening forutsetter betydelig styrking av koloskopikapasiteten i hele landet. Regjeringen har bestemt at det fra høsten 2020 skal innføres nasjonal...
Bente Thorsen, Karin Frydenberg, Knut-Arne Wensaas, Line Cecilie Christiansen, Bodil Aasvang Olsen, Karsten Kehlet, Ellen Anita Fagerberg, Kjell Olav B. Svendsen, Tove Borgen, Eirik Viste
14.06.2019
High quality cancer care is an important and highly prioritised part of general practitioners’ daily work. It is expected that the effort will increase in the future. In order to reach new targets...
Bente Thorsen, Karin Frydenberg, Knut-Arne Wensaas, Line Cecilie Christiansen, Bodil Aasvang Olsen, Karsten Kehlet, Ellen Anita Fagerberg, Kjell Olav B. Svendsen, Tove Borgen, Eirik Viste
05.06.2019
God kreftomsorg er en viktig og prioritert del av fastlegenes arbeidshverdag. Framover forventes det at innsatsen skal øke. Skal vi nå de nye målene, må fastlegeordningen...
Inger Johanne Bakken, Knut-Arne Wensaas, Kari Furu, Gry Marysol Grøneng, Camilla Stoltenberg, Simon Øverland, Siri Eldevik Håberg
01.09.2017
In Norway, everybody who has completed primary and lower secondary school has a statutory right to education at the upper secondary level. Most of those eligible make use of this option, and in 2015...
Inger Johanne Bakken, Knut-Arne Wensaas, Kari Furu, Gry Marysol Grøneng, Camilla Stoltenberg, Simon Øverland, Siri Eldevik Håberg
23.08.2017
I Norge har alle med fullført grunnskole lovfestet rett til tilbud om heltids treårig videregående opplæring. De fleste benytter seg av dette tilbudet, og i 2015 var 92,2 % av ungdommene i...
Inger Johanne Bakken, Knut-Arne Wensaas, Gry Marysol Grøneng, Atle Fretheim, Camilla Stoltenberg, Knut Inge Klepp, Siri Eldevik Håberg, Simon Øverland
23.05.2017
In Norway, everyone who has completed basic schooling has a statutory right to a full-time, three-year course of upper secondary education. Most young people take advantage of this offer, and in 2015...
Inger Johanne Bakken, Knut-Arne Wensaas, Gry Marysol Grøneng, Atle Fretheim, Camilla Stoltenberg, Knut Inge Klepp, Siri Eldevik Håberg, Simon Øverland
23.05.2017
I Norge har alle med fullført grunnskole lovfestet rett til tilbud om heltids treårig videregående opplæring. De fleste unge benytter seg av dette tilbudet, og i 2015 var over 90 % av alle i alderen...
Inger Johanne Bakken, Knut-Arne Wensaas, Gry Marysol Grøneng, Atle Fretheim, Camilla Stoltenberg, Knut Inge Klepp, Siri Eldevik Håberg, Simon Øverland
04.05.2017
I Norge har alle med fullført grunnskole lovfestet rett til tilbud om heltids treårig videregående opplæring. De fleste unge benytter seg av dette tilbudet, og i 2015 var over 90 % av alle i alderen...
Knut-Arne Wensaas, Nina Langeland, Guri Rørtveit
06.09.2007
Høsten 2004 ble Bergen rammet av en epidemi med giardiasis hvor ca. 1 300 pasienter fikk påvist Giardia lamblia i avføringsprøve. Et så omfattende utbrudd av giardiasis er aldri tidligere registrert...
Guri Rørtveit, Knut-Arne Wensaas
16.12.2004
Flere enn 35 000 bergensere har i høst vært utsatt for smitte med parasitten Giardia lamblia. Epidemien har satt smittevernberedskapen på prøve Infeksjon med Giardia lamblia (giardiasis) skyldes...
Sverre Rørtveit, Steinar Hunskår, Knut-Arne Wensaas, Kristian A. Simonsen, Guro Rørtveit
17.06.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 675 – 9 I litteraturlisten er korrekt gjengivelse av referanse 5 og referanse 15 som følger: 5. Folkehelseinstituttet. Statusrapport om ny influensa A (H1N1) versjon...
Sverre Rørtveit, Steinar Hunskår, Knut-Arne Wensaas, Kristian A. Simonsen, Guri Rørtveit
08.04.2011
Verdas helseorganisasjon (WHO) melde i april 2009 om epidemisk spreiing av eit nytt influensa A(H1N1)-virus i Mexico, USA og Canada ( 1 ). Organisasjonen definerte 11. juni influensaen som ein...
Knut-Arne Wensaas
10.01.2012
Pasienter med gjennomgått giardiasis har økt risiko for irritabel tarm-syndrom og kronisk utmattelse. Det er forsket lite på giardiainfeksjon og mulige langtidseffekter til tross for at Giardia er...