Guro Rørtveit

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Guro Rørtveit

Sverre Rørtveit, Steinar Hunskår, Knut-Arne Wensaas, Kristian A. Simonsen, Guro Rørtveit
17.06.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 675 – 9 I litteraturlisten er korrekt gjengivelse av referanse 5 og referanse 15 som følger: 5. Folkehelseinstituttet. Statusrapport om ny influensa A (H1N1) versjon...