Terje K. Stigen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Terje K. Stigen

Terje K. Stigen, Børge Schive, Torvind Næsheim, Rolf Busund
18.03.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 343 – 8 I nettutgaven av Tidsskriftet nr. 4 skal tittelen på det engelske sammendraget være: Transcatheter aortic-valve implantation for aortic stenosis I avsnittet...