Rolf Busund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Rolf Busund (f. 1955) er spesialist i kar- og thoraxkirurgi, overlege ved Hjerte,- lunge- og karkirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, og professor i bistilling ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Han deltar i ECMO-teamet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Rolf Busund
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media