Børge Schive

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Børge Schive

Rolf Busund, Terje K. Steigen, Torvind Næsheim, Børge Schive
18.02.2011
Prosessen frem mot publikasjon av vår artikkel som trykkes i dette nummer av Tidsskriftet har vært komplisert. Tidsskriftet har gitt sin versjon av prosessen på lederplass, og har gitt oss anledning...
Terje K. Steigen, Børge Schive, Torvind Næsheim, Rolf Busund
18.02.2011
Aortastenose er den vanligste ervervede klaffelidelse i den vestlige verden, med en insidens på ca. 5  % hos dem over 75 år ( 1 ). Insidensen øker med økende alder, og pasientene har ofte betydelig...
Terje K. Stigen, Børge Schive, Torvind Næsheim, Rolf Busund
18.03.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 343 – 8 I nettutgaven av Tidsskriftet nr. 4 skal tittelen på det engelske sammendraget være: Transcatheter aortic-valve implantation for aortic stenosis I avsnittet...