Torvind Næsheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Torvind Næsheim (f. 1972) er spesialist i anestesiologi, overlege ved Akuttmedisinsk klinikk og thoraksanestesiologisk seksjon, Opinklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, og stipendiat ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Han arbeider fast på ambulansehelikopteret i Tromsø og deltar i ECMO-teamet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Torvind Næsheim
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media